Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo cấp ủy, giải quyết bức xúc của người dân (Kỳ 1)

Thứ Tư, 30/05/2018, 20:21:05
 Font Size:     |        Print

Là địa bàn đông dân cư, tốc độ đô thị hóa thuộc loại lớn nhất cả nước, sự phát triển mạnh mẽ của Hà Nội là động lực nhưng cũng dễ phát sinh nhiều vướng mắc, vụ việc phức tạp. Nếu không được dự báo, giải quyết kịp thời tình hình ngay từ cơ sở, có thể diễn biến thành điểm nóng, ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

Nghị quyết chuyên đề số 15 của Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sau gần một năm thực hiện, đã đạt những kết quả bước đầu. Ðồng thời, đặt ra những vấn đề về công tác xây dựng tổ chức đảng vững bền từ gốc.

Bài 1: Ði từ khâu then chốt

Kết quả khảo sát chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) trên địa bàn Hà Nội thời gian qua chỉ rõ những nguyên nhân làm suy giảm năng lực chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó có sự yếu kém của TCCSÐ, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu còn mờ nhạt. Chấn chỉnh sai phạm, xốc lại đội ngũ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với địa bàn yếu, lĩnh vực nhạy cảm là giải pháp được các cấp ủy đảng tiến hành đồng bộ nhằm củng cố TCCSÐ.

Thay thế cán bộ yếu kém

Chất lượng của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có tác động trực tiếp đến vị trí, vai trò của tổ chức đảng và hiệu quả triển khai nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Thực tế được ghi nhận tại Ðảng bộ xã Sơn Ðông (thị xã Sơn Tây) cho thấy, nhiều năm trước, ở đây xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết, công tác lãnh đạo của Ðảng ủy vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Một số cán bộ chủ chốt bị kỷ luật, tổ chức đảng mất sức chiến đấu, một bộ phận nhân dân mất niềm tin. Xác định để khắc phục căn bản tình trạng này phải bắt đầu từ công tác cán bộ, đầu năm 2017, Thị ủy Sơn Tây đã thành lập tổ công tác gồm 12 đồng chí, do Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm tổ trưởng, nhằm vực lại tổ chức đảng ở Sơn Ðông.

Thị ủy đã phân công đồng chí Lê Ðại Thăng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ Ðảng ủy xã và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Ðảng ủy. Theo đồng chí Lê Ðại Thăng, việc lập lại trật tự, kỷ cương thông qua các quy chế, quy định, nguyên tắc làm việc, được cấp ủy bàn bạc, thống nhất, phân công trách nhiệm cụ thể, đã tạo chuyển biến trong hoạt động của đội ngũ cán bộ. Từ đó, khởi động những phong trào tích cực trong đời sống nhân dân, như xây dựng nông thôn mới; xây dựng thương hiệu nông sản địa phương…

Trở lại xã Ðồng Tâm, huyện Mỹ Ðức sau một năm xảy ra vụ việc gây mất ổn định an ninh chính trị, bên cạnh những chuyển biến từ nỗ lực khắc phục yếu kém của cấp ủy địa phương, cũng còn không ít băn khoăn của đội ngũ cán bộ và đảng viên ở địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Ðức, Ðỗ Trung Hai, để xảy ra vụ việc đó có nguyên nhân sâu xa từ sự yếu kém của tổ chức đảng, suy giảm vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là Bí thư Ðảng ủy xã. Ðể ổn định tình hình, Huyện ủy xác định, trước hết phải kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã.

Sau khi kiểm tra, xử lý sai phạm, quyết định kỷ luật cảnh cáo tập thể Ban Chấp hành (BCH) Ðảng bộ xã và sáu cán bộ chủ chốt, tháng 11-2017, Huyện ủy điều động một đồng chí Huyện ủy viên, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Ðảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời chỉ đạo HÐND xã tổ chức hội nghị bất thường bãi miễn chức danh Chủ tịch HÐND xã đối với người giữ chức vụ này (đã bị kỷ luật về Ðảng) theo đúng quy định của pháp luật. Những vấn đề gây bức xúc dư luận từng bước được xử lý như điều chỉnh, chia bổ sung đất nông nghiệp; thu hồi gần 1.400 m2 đất do cán bộ xã giao trái thẩm quyền; phối hợp xây dựng phương án giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất quốc phòng mà 14 hộ dân chiếm dụng… Theo đánh giá bước đầu, đội ngũ cán bộ ở xã Ðồng Tâm đã tạo được sự thống nhất trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện Nghị quyết số 15 của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Mỹ Ðức đã chỉ đạo rà soát, thống kê, phân loại các vụ việc bức xúc, nổi cộm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Sáu xã còn tồn tại vụ việc phức tạp gồm: Tuy Lai, Hợp Thanh, An Phú, Thượng Lâm, Hùng Tiến và Ðồng Tâm được đưa vào diện quan tâm đặc biệt để giám sát, khắc phục. Cả 22 xã, thị trấn đều tự rà soát địa bàn và có kế hoạch khắc phục yếu kém. Trên cơ sở đó, Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc thực hiện những nội dung được gợi ý kiểm điểm sâu nhằm củng cố, nâng cao chất lượng TCCSÐ, nhất là địa bàn xã Ðồng Tâm.

Tương tự như các địa phương nêu trên, tại hai xã Chu Phan và Tam Ðồng (huyện Mê Linh), cũng có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, năng lực cán bộ chủ chốt hạn chế, Huyện ủy đã điều động, sắp xếp cán bộ thay thế. Sau kiện toàn hoạt động của bộ máy, hai xã đã đi vào ổn định, thúc đẩy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đầu năm 2017 đến nay, Huyện ủy Mê Linh đã kiện toàn, bổ sung 13 cấp ủy viên cấp cơ sở, giới thiệu ứng cử sáu đồng chí tại các xã, thị trấn, điều động, luân chuyển 40 đồng chí…

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 của Thành ủy Hà Nội, qua rà soát địa bàn và khảo sát TCCSÐ yếu kém, phân ra năm nhóm nội dung cần quan tâm củng cố. Ðó là nguyên tắc tập trung dân chủ; năng lực của người đứng đầu; năng lực tham mưu của cấp phó và bộ phận giúp việc; mối quan hệ phối hợp công tác và vấn đề đoàn kết nội bộ. Nhưng mấu chốt của vấn đề vẫn là đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Do đó, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém là một trong những giải pháp được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, song hành với giáo dục chính trị tư tưởng; đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường kiểm tra, xử lý cán bộ vi phạm.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy

Ðể xây dựng TCCSÐ trong sạch, vững mạnh, song song với giải pháp "chống", các cấp ủy của Hà Nội tăng cường "xây". Trong đó, chú trọng phát huy dân chủ trong Ðảng đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với những địa bàn phức tạp, lĩnh vực nhạy cảm.

Ðịnh hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, huyện Mê Linh được Chính phủ phê duyệt quy hoạch đô thị, với hơn 6.300 ha, trong đó hơn 1.700 ha quy hoạch khu đô thị, gần 600 ha phát triển khu công nghiệp… Lượng công việc liên quan công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai rất lớn. Ði trước một bước, từ năm 2013, Huyện ủy Mê Linh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời triển khai hiệu quả đề án nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… với cách làm huyện nắm xã, xã nắm thôn, cử cấp ủy viên phụ trách dự họp chi bộ cùng, nắm bắt tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời những phát sinh.

Qua giám sát địa bàn gần đây, tuy không có diễn biến phức tạp, không có khiếu kiện vượt cấp, khiếu nại đông người, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh một số vụ việc phức tạp, nếu không được giải quyết kịp thời sẽ trở thành điểm "nóng". Do đó, không né tránh việc khó, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tập trung xử lý ngay những bức xúc của người dân là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, nhất là cán bộ chủ chốt.

Theo Bí thư Huyện ủy Ðỗ Ðình Hồng, trên cơ sở rà soát, đánh giá, tổng hợp cho thấy, không có TCCSÐ yếu kém. Tuy nhiên, để ngăn ngừa những diễn biến phức tạp tiềm ẩn, Huyện ủy xác định bốn tổ chức đảng hai năm liền đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, gồm Ðảng bộ các xã: Tam Ðồng, Chu Phan, Tiền Phong và Vạn Yên và 21 chi bộ trực thuộc cấp ủy xã, thị trấn cần có giải pháp củng cố cho phù hợp. Tăng cường trách nhiệm của các đồng chí thường vụ, huyện ủy viên phụ trách cơ sở, quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền dự sinh hoạt chi bộ, tiếp xúc, đối thoại, với mục tiêu là hết quý II năm 2018 cơ bản xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp đã chỉ ra, không để phát sinh vụ việc mới.

Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Sơn Tây Phạm Quý Ðường cho biết, đồng thời với việc thành lập các tổ công tác chỉ đạo khắc phục hạn chế tại đảng bộ các xã, phường: Sơn Ðông, Kim Sơn, Xuân Sơn, Thị ủy Sơn Tây đã thành lập năm tổ dự sinh hoạt tại 50 chi bộ thôn, tổ dân phố của bốn đảng bộ xã có tiềm ẩn phức tạp, nhạy cảm, năng lực cấp ủy hạn chế…; yêu cầu 15 đảng ủy xã, phường, thị trấn báo cáo tình hình TCCSÐ, rà soát các vụ việc dân sinh bức xúc, có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực an ninh, trật tự địa bàn; phân loại vấn đề để chỉ đạo xử lý, định kỳ báo cáo về Ban Chỉ đạo thị xã. Theo đó, có 24 vụ việc được phản ánh, chủ yếu liên quan vấn đề cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, phát triển hạ tầng… Ðến nay có 20 vụ việc đã được xử lý, các vụ việc còn lại không thuộc thẩm quyền của thị xã, được các sở, ngành của thành phố cùng vào cuộc giải quyết.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Ðức Bảo, để tạo hành lang thuận lợi trong thực hiện bảy nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết 15, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; về quy trình tiếp công dân, đảng viên; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn chức danh chủ tịch UBND cấp xã… Kinh nghiệm cho thấy, quan trọng nhất là đánh giá sát tình hình để có cách làm phù hợp, trên tinh thần rõ trách nhiệm, đúng tiến độ, giải pháp cụ thể và giải quyết đến cùng.

(Còn nữa)

KIỀU HƯƠNG, TIỂU PHƯƠNG và QUỐC TOẢN