Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị số 05 tại tỉnh Ninh Bình

Thứ Tư, 30/05/2018, 20:02:41
 Font Size:     |        Print

Chiều 30-5 tại TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Tại buổi làm việc, sau khi công bố Quyết định số 716-QÐNS/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc thành lập Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2018, đoàn kiểm tra đã thông báo kế hoạch kiểm tra, gợi ý báo cáo tự kiểm tra và thống nhất lịch trình làm việc cũng như những vấn đề liên quan. Trong đó, việc kiểm tra tập trung vào các nội dung như khái quát đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn tác động, ảnh hưởng đến công tác xây dựng Ðảng ở địa phương; việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên của địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và kết quả thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng khẳng định, kiểm tra là một nội dung quan trọng trong công tác Ðảng nhằm bảo đảm việc thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình Ðoàn tiến hành kiểm tra, bên cạnh việc đề xuất, kiến nghị, địa phương cần trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm quý báu trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Ðoàn kiểm tra sẽ tiến hành làm việc trong thời gian ba tháng kể từ ngày 30-5.

PV