Thông báo dự thảo báo cáo kiểm tra phòng chống tham nhũng tại TP Hồ Chí Minh

Chủ Nhật, 27/05/2018, 18:59:10
 Font Size:     |        Print

Ngày 27-5, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh để thông báo, lấy ý kiến trực tiếp về dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại TP Hồ Chí Minh năm 2017. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Công tác phòng, chống tham nhũng đã được Thành ủy TP Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện khá toàn diện, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; có nhiều giải pháp để chấn chỉnh và củng cố các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên yếu kém, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng... Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng còn có những hạn chế; công tác quản lý nhà đất công thời gian qua còn bộc lộ những bất cập, gây thất thoát tài sản… Những hạn chế, tồn tại nêu trên nếu không được kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sẽ kìm hãm sự phát triển của thành phố và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng.

Ðồng chí Trương Hòa Bình đề nghị Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến về các bất cập, hạn chế đã chỉ ra; tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chấn chỉnh những yếu kém và xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể. Ðồng thời tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy TP Hồ Chí Minh đối với công tác phòng, chống tham nhũng, chỉ đạo rà soát, xây dựng các quy định phù hợp với Nghị quyết về thí điểm, cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển, xứng tầm với vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội của cả nước.

PV