Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tuyên Hóa đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Thứ Hai, 27/11/2017, 19:39:41
 Font Size:     |        Print

Năm 2016, Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, tinh thần làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp có những chuyển biến tích cực; trong đó Huyện ủy Tuyên Hóa là một đơn vị tiêu biểu.

Kiên quyết xử lý cán bộ yếu kém

Huyện Tuyên Hóa là một trong những địa phương có nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể như việc 11 hộ dân ngang nhiên xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp và 23 hộ dân tự ý chặt phá 7,3 ha rừng tự nhiên để trồng keo tại xã Thanh Thạch. Sự việc kéo dài từ năm 2005 đến 2016, người dân nhiều lần phản ánh, cấp trên nhắc nhở nhưng không được chính quyền địa phương xử lý.

Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Ðình Mão, một phần do cán bộ còn nể nang, một phần do thiếu những quy định cụ thể về trách nhiệm người đứng đầu. Khi Tỉnh ủy Quảng Bình có Quy định số 01 về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu thì Huyện ủy Tuyên Hóa nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa quy định này, trong đó nêu rõ người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu nếu để xảy ra sai sót, khuyết điểm, tùy theo mức độ gây hậu quả, sẽ bị kỷ luật, thậm chí là phải xử lý theo pháp luật. Quy định được phổ biến rộng rãi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và nhân dân để theo dõi, giám sát, đồng thời những người thuộc diện quy định điều chỉnh phải đăng ký cam kết thực hiện.

Ðây là cơ sở để Huyện ủy giải quyết dứt điểm những vụ việc kéo dài. Ðối với xã Thanh Thạch, cuối năm 2016, Huyện ủy Tuyên Hóa căn cứ vào nội dung, tính chất sai phạm và kết quả kiểm điểm của đảng ủy đã ra quyết định kỷ luật Chủ tịch UBND xã, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã, những người trực tiếp để xảy ra sai phạm và khiển trách Bí thư Ðảng ủy xã do liên đới trách nhiệm.

Năm 2017, Huyện ủy Tuyên Hóa xử lý một số trường hợp người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, gồm: Cảnh cáo, cho thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Hương Hóa đối với ông Lê Minh Ðức, thực hiện quy trình chuyển sang làm Phó Chủ tịch HÐND xã; cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hương Hóa, bố trí làm công chức Văn phòng - Thống kê xã đối với ông Trần Mạnh Hà, do để nhiều vấn đề bức xúc tồn đọng trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lê Hóa cũng bị cách chức, chuyển công tác do vi phạm quản lý nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả lụt bão năm 2013.

Việc thực hiện quy định về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tại huyện Tuyên Hóa đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ðến nay, hơn 1.300 người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong huyện đã ký cam kết thực hiện quy định này. Nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị ban hành quy định hoặc kế hoạch và tổ chức ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đánh giá của Huyện ủy Tuyên Hóa, việc thực hiện quy định bước đầu tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ, năng lực công tác được nâng lên; bước đầu khắc phục tình trạng giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, hiệu quả thấp; thiếu kiểm tra, đôn đốc, thờ ơ vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

Thêm “kênh” đánh giá cán bộ

Việc đội ngũ cán bộ chủ chốt xã Thanh Thạch để xảy ra khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng kéo dài nhưng trong đánh giá hằng năm, số cán bộ này vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huyện ủy Tuyên Hóa nhận rõ đây là hạn chế trong khâu đánh giá cán bộ. Vì vậy, việc thực hiện quy định về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu là nhằm khắc phục hạn chế này. Nội dung quy định gồm các nhóm tiêu chí về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó nhấn mạnh tiêu chí thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

Theo đó, quy trình đánh giá được thực hiện công khai, minh bạch và qua nhiều cấp độ. Trước hết, căn cứ vào nhiệm vụ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, cá nhân tự làm bản kiểm điểm, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, kết quả thực hiện và tự đánh giá. Sau đó, tập thể cấp ủy, đơn vị tiến hành lấy phiếu đánh giá. Kết quả phiếu đánh giá, nhận xét được công bố công khai. Cuối cùng, Ban Thường vụ Huyện ủy họp, xem xét từng trường hợp cụ thể và bỏ phiếu kín để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu. Nếu cá nhân nào có một phần ba số phiếu đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị miễn nhiệm chức vụ hoặc phân công công tác khác.

Ðối với cấp phó của người đứng đầu, giao cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt hoặc hội nghị cấp ủy, tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu có một phần ba số phiếu trở lên đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ thì báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để miễn nhiệm hoặc điều chuyển công tác.

Việc đánh giá, nhận xét bằng phiếu theo quy định về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tại Tuyên Hóa đã được thực hiện nghiêm túc. Năm 2016, tất cả cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy cơ sở quản lý được lấy phiếu đánh giá. Tiếp đến, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa họp, tiến hành đánh giá, nhận xét đối với Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HÐND, UBND huyện và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả, tất cả cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý được đánh giá, nhận xét, tổ chức ký cam kết theo quy định.

Qua đó, việc đánh giá cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đi vào thực chất hơn. Những năm trước, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường đạt 99%, nhưng năm 2016 tỷ lệ này còn 40,8%, song chất lượng hoạt động của đội ngũ được nâng cao.

Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa Hoàng Minh Ðề cho biết, trong thực tế, việc thực hiện quy định về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu vẫn còn hạn chế, một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ; chưa xem đây là “kênh” quan trọng để đánh giá cán bộ, dẫn đến nhiều cấp ủy, đơn vị tiến hành đánh giá mang định tính là chính. Vì vậy, khi Ban Thường vụ Huyện ủy họp thông qua kết quả đánh giá cán bộ, nhiều tập thể, cá nhân bị “hạ cấp”.

Ðể việc thực hiện quy định trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu thật sự trở thành “kênh” đánh giá cán bộ khách quan, chính xác, Huyện ủy Tuyên Hóa tăng cường công tác tuyên truyền, khắc phục tư tưởng nể nang, ngại va chạm trong đánh giá, nhận xét cán bộ. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử nghiêm các vi phạm, coi đây là giải pháp đột phá nhằm đổi mới công tác đánh giá cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

VĂN TOÁN và HƯƠNG GIANG