Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc
Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc

Để “đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch” như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã khẳng định, một trong các yêu cầu tiên quyết đặt ra là toàn bộ hệ thống chính trị cần tiếp tục nâng cao nhận thức nhằm xây dựng thế chủ động, kịp thời đấu tranh, phản bác một cách thuyết phục trên cả chiều rộng và chiều sâu, với sự đa dạng về hình thức.

Một phương pháp tốt khi làm quy hoạch
Một phương pháp tốt khi làm quy hoạch

Quy hoạch cán bộ là khâu có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài. Hội nghị T.Ư 9 (khóa XII) đã thực hiện một bước căn bản công tác quy hoạch đối với Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng phương pháp công khai, tập trung dân chủ.

Bắc Cạn đổi mới công tác cán bộ
Bắc Cạn đổi mới công tác cán bộ

Nhằm tích cực đổi mới công tác cán bộ, thời gian qua, tỉnh Bắc Cạn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo đem lại những hiệu quả đáng ghi nhận, trong đó đáng chú ý là việc tạo điều kiện để các cán bộ đi luân chuyển, rèn luyện trong môi trường thực tiễn phong phú để sớm trưởng thành và toàn diện hơn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác này cũng bộc lộ những bất cập cần sự điều chỉnh.

Hậu Giang tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu
Hậu Giang tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Tăng cường giám sát trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là giải pháp quan trọng được các cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh Hậu Giang tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác này bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Để hoạt động giám sát đạt hiệu quả cao và thực chất hơn
Để hoạt động giám sát đạt hiệu quả cao và thực chất hơn

Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội trong những năm gần đây ngày càng hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị vững mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế cần được nghiên cứu, khắc phục kịp thời để công tác giám sát phát huy hiệu quả cao hơn nữa, thực chất hơn nữa.