Nâng cao năng lực lãnh đạo cấp ủy, giải quyết bức xúc của người dân (Tiếp theo và hết) (*)

  31/05/2018
Bài 2: Những giải pháp “sâu rễ, bền gốc” - Cùng với việc củng cố khâu then chốt, các cấp ủy đảng ở Hà Nội hướng tới tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở. Theo đó, tập trung tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo; xử lý thỏa đáng những vấn đề dân sinh bức xúc thuộc thẩm quyền, nhất là những vấn đề liên quan đến đông đảo người dân trên địa bàn. Từ đó từng bước giải quyết có hiệu quả những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, góp phần quan trọng ổn định tình hình, tăng niềm tin của người dân đối với cấp ủy đảng và chính quyền các cấp.  

Nam Ðịnh nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ

  04/06/2018
Ðể đánh giá cán bộ khách quan, thực chất hơn, Tỉnh ủy Nam Ðịnh ban hành, thực hiện các quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kèm các bộ tiêu chí chấm điểm đối với từng chức danh, đơn vị. Việc làm này tỏ rõ quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII của Nam Ðịnh. 

Khắc phục yếu kém từ cơ sở

  06/06/2018
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Nghệ An tập trung chỉ đạo công tác phê bình, tự phê bình, khắc phục yếu kém từ cơ sở. Nhiều địa phương, đơn vị triển khai nghiêm túc, góp phần ổn định tình hình và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  

Khi cán bộ chủ chốt không phải người địa phương

  09/08/2018
Trong những năm qua, bằng việc tăng cường bố trí người đứng đầu không phải người địa phương, đã tạo ra "luồng gió mới" tại rất nhiều huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn của tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh nhiều hiệu ứng tích cực, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, tình trạng cục bộ địa phương..., công tác điều động, luân chuyển này còn giúp đào tạo, rèn luyện, tạo điều kiện để nhiều cán bộ trưởng thành.  

Giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm ở Bắc Giang

  31/07/2018
Nhằm khắc phục những biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân... Tỉnh ủy Bắc Giang đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đưa cán bộ gần dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng.  

Vĩnh Phúc gắn sắp xếp tổ chức với nâng cao chất lượng cán bộ

  24/07/2018
Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng xác định một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả. Để phòng, chống suy thoái, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã triển khai Đề án số 01 - ĐA/TU về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế với nhiều giải pháp, đã đạt những kết quả ban đầu, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Nhiều hình thức đánh giá cán bộ hiệu quả ở TP Hồ Chí Minh

  19/07/2018
Thời gian qua, việc đánh giá cán bộ ở TP Hồ Chí Minh được tiến hành đúng và đầy đủ theo các tiêu chí, quy định của Đảng, chính quyền; quy trình thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan. Thành phố căn cứ vào nhiều kênh để việc đánh giá cán bộ ngày càng thực chất hơn. 

Khắc phục và loại trừ “tư tưởng dân tộc hẹp hòi”

  17/07/2018
Một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII đã chỉ rõ là “tư tưởng dân tộc hẹp hòi”. Cần khẳng định đây là nội dung hết sức quan trọng, bởi nếu không được khắc phục và loại trừ, “tư tưởng dân tộc hẹp hòi” sẽ có thể tác động tiêu cực tới việc triển khai, thực hiện đường lối, chính sách ưu việt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, đồng thời ảnh hưởng đến sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân. 

Sóc Trăng khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân

  12/07/2018
Do thiếu tu dưỡng rèn luyện nên một số cán bộ, đảng viên đã thoái hóa, biến chất và bị xử lý kỷ luật. Trước thực tế này, Tỉnh ủy Sóc Trăng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa. Trong đó, giải pháp quan trọng là khắc phục tình trạng quan liêu, thiếu kiểm tra đôn đốc, không sâu sát cơ sở theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Kiểm soát kê khai tài sản, góp phần phòng, chống tham nhũng

  10/07/2018
Kê khai tài sản được xác định là một trong những biện pháp quan trọng góp phần phòng, chống tham nhũng. Pháp luật đã có những quy định rõ về kê khai tài sản nhằm giúp cơ quan chức năng phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tiêu cực. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này chưa đạt hiệu quả như mong muốn, đòi hỏi phải đổi mới về nội dung, hình thức và có cơ chế kiểm soát kê khai hiệu quả hơn.  

Hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát ở Hải Phòng

  05/07/2018
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp TP Hải Phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu. Công tác kiểm tra, giám sát đã đem lại hiệu quả rõ nét, thiết thực đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng vào cuộc sống.  

Nâng cao hiệu quả thực hiện quy định đảng viên sinh hoạt hai chiều

  03/07/2018
Quy định 76-QÐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, quy định rõ: Tổ chức cơ sở đảng ở nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên đang cư trú tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. 

Hưng Yên xử lý vi phạm về lấn chiếm đất đai, hành lang công trình thủy lợi

  28/06/2018
Nhiều năm qua, vi phạm về quản lý đất đai, lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi là vấn đề bức xúc ở tỉnh Hưng Yên. Chính vì vậy, tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm, lập lại trật tự trong lĩnh vực này, được Tỉnh ủy Hưng Yên coi là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Khẳng định vai trò của Đảng về công tác cán bộ

  19/06/2018
Gần đây, trên một số trang mạng phản động, các thế lực thù địch tiếp tục đăng tải nhiều tin, bài xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, nói xấu chế độ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, mà trực tiếp là phản đối những nội dung được đưa ra thảo luận và quyết định tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đáng chú ý, chúng lợi dụng tình hình dư luận xã hội đang bức xúc về tệ nạn tham nhũng, suy thoái của một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ cấp chiến lược, rồi quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. 

Cách làm của Trà Vinh trong nhận diện và phòng ngừa suy thoái

  13/06/2018
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Tỉnh ủy Trà Vinh đã thể hiện tinh thần chủ động và sáng tạo khi cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thành 82 biểu hiện nhỏ hơn để dễ nhận diện. Tỉnh cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Hải Dương khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ

  11/06/2018
Đã có thời gian, tỉnh Hải Dương được báo chí nhắc đến nhiều với những vi phạm trong công tác cán bộ, như việc một sở có 44 lãnh đạo trong tổng số 46 biên chế, tình trạng “cả nhà làm quan” hay một số cán bộ bị phát hiện sử dụng bằng giả, hoặc chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông… Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ đạo tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ và bước đầu có những chuyển biến tích cực. 

Kỷ luật cảnh cáo hai Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ

  08/06/2018
NDĐT - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai đồng chí là Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.