Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở tại Quảng Ninh

  14/08/2018
Với bước đi chủ động, trong hơn ba năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã rút ra bài học kinh nghiệm về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy là phải sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Nếu không làm tốt những nội dung này, cán bộ, công chức dễ dẫn đến những biểu hiện suy thoái như sa sút ý chí phấn đấu, làm việc qua loa, đại khái hoặc áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình...  

Tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

  16/08/2018
Thời gian qua, việc kiểm tra, xử lý tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở tỉnh Quảng Nam được đẩy mạnh. Nhiều vụ việc, từ những vụ phá rừng ở biên giới phía tây, đến sai phạm trong thực thi chính sách ở khu vực ven biển đã được làm rõ, xử lý nghiêm. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều nơi bị buông lỏng (Kỳ 1)

  21/08/2018
Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, là động lực phát huy trí tuệ tập thể, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.  

Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tuyên giáo, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng

  23/08/2018
Vừa qua, trong buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo T.Ư đúng dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Truyền thống của ngành tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhấn mạnh bốn nội dung mà Ban Tuyên giáo T.Ư và ngành tuyên giáo nói chung cần tập trung thực hiện. 

Đác Nông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

  28/08/2018
Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) chỉ rõ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi là nguyên nhân dẫn đến suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thời gian qua, Tỉnh ủy Đác Nông đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ qua đó chấn chỉnh, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Ðấu tranh, phản bác nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái

  18/10/2018
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) khẳng định: "đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Ðảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc" đang là một trong các nhiệm vụ quan trọng của toàn Ðảng, toàn dân. Trong bối cảnh phức tạp về thông tin hiện nay, để hoàn thành nhiệm vụ này, một trong các vấn đề cần đặt ra là phải luôn tỉnh táo khi tiếp xúc thông tin, không phụ họa theo nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái của thế lực thù địch.  

Hải Dương chú trọng giải quyết bức xúc ngay từ cơ sở

  16/10/2018
Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo tập trung trọng tâm giải quyết các vấn đề bức xúc kéo dài làm khâu đột phá. Các cấp ủy với phương châm hướng về cơ sở, giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần sớm ổn định tình hình, củng cố niềm tin của nhân dân. 

Hà Nội khắc phục tình trạng “cào bằng” trong đánh giá cán bộ

  11/10/2018
Có thực tế ở nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ đều hoàn thành tốt, thậm chí được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm, nhưng công việc chung của đơn vị lại không đạt hiệu quả, đúng tiến độ, chậm đổi mới. Thực trạng đánh giá cán bộ theo kiểu “cào bằng”, thiếu thực chất đã được Thành ủy Hà Nội chỉ rõ gắn liền giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố. 

Chỉnh đốn Đảng ở Kiên Giang, nơi cầu thị, nơi hời hợt

  09/10/2018
Thực tế ở Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) vẫn còn tình trạng “nơi nóng, nơi lạnh”. Trong khi phần lớn đảng viên, tổ chức đảng thực hiện nghiêm Nghị quyết thì vẫn còn tổ chức đảng chưa thực hiện nghiêm. Những đảng viên vi phạm, mặc dù đã được kết luận, chỉ rõ vẫn ngụy biện, chối bỏ khuyết điểm, chây ỳ khắc phục sai phạm. 

Bình Phước kỷ luật hai cán bộ lãnh đạo

  06/10/2018
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa thông báo kỷ luật: ông Đỗ Đại Phong, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Phước với hình thức khiển trách; ông Trần Ngọc Thanh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy bị cảnh cáo. 

Lạng Sơn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

  04/10/2018
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Tỉnh ủy Lạng Sơn tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) có biểu hiện yếu kém và suy giảm sức chiến đấu. Sau hơn một năm triển khai, nhiều tổ chức đảng ở cơ sở đã có chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Bắc Cạn đổi mới việc học tập nghị quyết của Đảng

  02/10/2018
Để khắc phục hạn chế được Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ ra: “Giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức, kém hiệu quả, nội dung và phương pháp giáo dục, truyền đạt chậm đổi mới”, Tỉnh ủy Bắc Cạn tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, việc học tập, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng và bước đầu tạo chuyển biến tốt. 

Thanh Hóa đổi mới việc đánh giá cán bộ

  25/09/2018
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Tỉnh ủy Thanh Hóa chọn khâu đột phá là đánh giá cán bộ, với nhiều đổi mới trong đánh giá tập thể, cá nhân, qua đó khắc phục bệnh hình thức, nể nang, né tránh, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. 

Tuyên truyền sâu, giáo dục kỹ cho cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng

  20/09/2018
Hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. 

Trị "bệnh" quan liêu, xa dân

  18/09/2018
Một trong những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân được Tỉnh ủy Ðồng Tháp chú trọng là tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân. Thực tế cho thấy, các cuộc đối thoại góp phần giúp địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc, vấn đề nảy sinh từ cơ sở, tạo đồng thuận trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.  

Khắc phục tình trạng né tránh, ngại va chạm trong sắp xếp bộ máy

  13/09/2018
Ðến nay, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành phần lớn công việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, gắn với những giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng và hệ thống chính trị. Quá trình tổ chức thực hiện đã khắc phục cơ bản tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm theo đúng tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. 

Đánh giá cán bộ cần thực chất

  06/09/2018
Đánh giá cán bộ được coi là tiền đề, là khâu trọng yếu nhất trong công tác cán bộ, nhưng đến nay chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Hội nghị T.Ư 7 khóa XII xác định, đổi mới công tác đánh giá cán bộ là một trong năm khâu đột phá, nhằm tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Ðổi mới công tác cán bộ từ việc cam kết trách nhiệm người đứng đầu

  04/09/2018
Cam kết về trách nhiệm của người đứng đầu nhằm góp phần đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong những việc làm có tính đột phá về công tác cán bộ ở tỉnh Quảng Trị. Qua cam kết, người lãnh đạo đã có những thay đổi rõ nét về tác phong công tác, không chỉ mang lại hiệu quả trong công việc mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Tạo chuyển biến từ phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ chủ chốt

  30/08/2018
Xác định người đứng đầu đóng vai trò quan trọng, quyết định chất lượng hiệu quả công tác, Thành ủy Cần Thơ thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Trong quá trình này, nhiều biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đã và đang được ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời, tạo sự chuyển biến rõ nét ở nhiều cơ quan, đơn vị.