[Infographic] Chương trình 135, hành trình 20 năm
[Infographic] Chương trình 135, hành trình 20 năm

NDĐT- Sau 20 năm triển khai, qua từng giai đoạn, Chương trình 135 được thực hiện theo nhiều mô hình khác nhau và đã ghi nhận những kết quả nổi bật.

[Infographic] Du lịch hướng tới ngành kinh tế mũi nhọn
[Infographic] Du lịch hướng tới ngành kinh tế mũi nhọn

NDĐT-Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 16-1-2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặt mục tiêu đến năm 2020, cả nước thu hút được 17 - 20 triệu lượt khách quốc tế. Năm 2018, ngành du lịch đã triển khai nhiều chính sách, biện pháp nhằm thu hút khách du lịch và kết quả về đích với 15,5 triệu lượt khách quốc tế, tiệm cận mục tiêu 2010.

[Infographic] Nhìn lại những vụ đại án trong năm 2018
[Infographic] Nhìn lại những vụ đại án trong năm 2018

NDĐT - Ngày 1-2-2013, Ban Chấp hành Trung ương đã ra quyết định số 162-QĐ/TƯ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Sau năm năm thành lập, dưới sự quyết tâm của Đảng và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương, hàng loạt những vụ đại án đã được điều tra, khởi tố. Hàng loạt quan chức cấp cao bị đưa ra xét xử nghiêm minh, cho thấy cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng không có vùng cấm, làm trong sạch bộ máy, tạo niềm tin vững chắc trong lòng mỗi người dân đối với Đảng.

[Infographic] GDP cả năm 2018 tăng cao nhất 11 năm
[Infographic] GDP cả năm 2018 tăng cao nhất 11 năm

NDĐT - Kinh tế năm 2018 ghi nhận GDP tăng cao nhất trong 11 năm qua đã khẳng định, tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện.