Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở ở Lạng Sơn

  05/05/2017
LTS - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ 2 - năm 2017, do Ban Tổ chức T.Ư, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Tạp chí Cộng sản đồng tổ chức. Nội dung bài dự giải tập trung vào các vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII; về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.  

Tinh giản cán bộ theo hướng hiệu lực, hiệu quả

  12/05/2017
Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), TP Hà Nội đã đạt kết quả bước đầu. Mặc dù, tổng biên chế hiện có thấp hơn số biên chế được Trung ương giao, Hà Nội vẫn đặt mục tiêu, đến năm 2020, giảm ít nhất 10%, hoàn thành trước một năm theo lộ trình chung. Đích đến là tinh giản biên chế song hành với nâng cao chất lượng thực thi công vụ. 

Họp báo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng" lần thứ hai - năm 2017

  20/05/2017
Ngày 19-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên "Búa liềm vàng" lần thứ hai - năm 2017. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải “Búa liềm vàng” chủ trì họp báo. 

Khi vai trò chi bộ ở buôn, làng được phát huy

  02/06/2017
Xác định chi bộ và đảng viên ở thôn, buôn có vai trò quan trọng, những năm qua, Đảng bộ huyện Cư M’gar, tỉnh Đác Lắc đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên. Nhờ đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện hiệu quả; những vấn đề bức xúc nảy sinh được giải quyết kịp thời. 

Những mùa vàng ở Yên Bình

  16/06/2017
Là huyện miền núi, thuần nông, Yên Bình (tỉnh Yên Bái) có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số đông. Dồn sức triển khai đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống, với phương châm “Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”, huyện đã và đang hình thành, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung nhằm cải thiện, nâng cao thu nhập cho người dân.