Quốc hội Trung Quốc biểu quyết thông qua Luật Đầu tư nước ngoài

Thứ Sáu, 15/03/2019, 09:26:45

NDĐT - Sáng 15-3, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư nước ngoài, thay thế ba bộ luật điều chỉnh lĩnh vực đầu tư nước ngoài đã thực hiện gần 40 năm nay. Bộ luật quan trọng này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2020.

Quốc hội Trung Quốc biểu quyết thông qua Luật Đầu tư nước ngoài

Quốc hội Trung Quốc biểu quyết thông qua Luật Đầu tư nước ngoài. (Ảnh: Xinhuanet.com)

Luật Đầu tư nước ngoài là một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng của Quốc hội Trung Quốc trong năm 2019, được coi là dấu mốc quan trọng sau 40 năm cải cách và mở cửa ở Trung Quốc, mở ra nhiều cơ hội và không gian hợp tác giữa doanh nghiệp quốc tế và Trung Quốc, tăng cường thu hút nguồn vốn nước ngoài vào quốc gia 1,4 tỷ dân này.

Ông Vương Thần, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc cho biết, Luật Đầu tư nước ngoài là bộ luật có tính chất nền tảng trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc, có tác dụng xác định khung cơ bản của thể chế pháp luật mới về đầu tư nước ngoài, với các quy tắc, quy định điều chỉnh lĩnh vực này, nhằm xây dựng môi trường pháp luật công khai, minh bạch và lành mạnh.

Theo đó, Luật Đầu tư nước ngoài đã có những đột phá mới trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, khi quy định đầu tư nước ngoài được hưởng các cơ chế giống như đầu tư trong nước ngay trong giai đoạn thu hút đầu tư. Ngoài ra, luật cũng quy định ngoài các lĩnh vực liệt kê trong danh mục không thu hút đầu tư, thì nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư tất cả các dự án, như các nhà đầu tư trong nước.

Theo các nhà lập pháp Trung Quốc, Luật Đầu tư nước ngoài ngoài việc thúc đẩy thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài, còn làm nổi bật tính chất bảo vệ nguồn vốn và các nhà đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc, thể hiện thái độ mở cửa tích cực, thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc trong bối cảnh mới.

Bộ luật này cũng có nhiều quy định nhằm giải quyết các vấn đề nổi cộm tồn tại trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc như nhấn mạnh tính công khai, minh bạch về chính sách đầu tư; nhấn mạnh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể bình đẳng tham gia cạnh tranh trên thị trường; quy định các cấp chính quyền địa phương phải giữ lời hứa trong thu hút đầu tư và phân cấp phân quyền trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài…

Theo thống kê, năm 2018, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc đạt 134,97 tỷ USD, với hơn 60 nghìn doanh nghiệp được thành lập, chủ yếu trong các lĩnh vực bán lẻ, công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin và phần mềm, dịch vụ cho thuê và thương mại, nghiên cứu khoa học và thăm dò địa chất. Các nước đầu tư nhiều nhất vào Trung Quốc lần lượt là Singapore, Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản và Đức. Ba bộ luật điều chỉnh lĩnh vực đầu tư nước ngoài đã thực hiện gần 40 năm nay là Luật Doanh nghiệp góp vốn kinh doanh Trung Quốc và nước ngoài, Luật Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Luật Doanh nghiệp hợp tác kinh doanh Trung Quốc và nước ngoài.

TÔ MINH-HỮU HƯNG

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc