Điện mừng

Thứ Tư, 11/07/2018, 02:59:58

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 97 Quốc khánh Mông Cổ (11-7-1921 - 11-7-2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện mừng đến Tổng thống Mông Cổ B.Ha-thơ-ma.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng đến Thủ tướng Mông Cổ Ô.Hu-rên-xu-khơ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ M.Ên-khơ-bon-đơ.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Đ.Xóc-ba-thơ-rơ.

* Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa I-rắc (10-7-1968 – 10-7-2018), ngày 10-7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi điện mừng đến Tổng thống I-rắc, Tiến sĩ M.Ma-xum.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng đến Thủ tướng I-rắc H.A-ba-đi.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao I-rắc, Tiến sĩ I.Gia-pha-ri.

* Nhân dịp Ngài M.Ca-vu-xô-glu được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10-7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng tới Ngài M.Ca-vu-xô-glu.