Nhiệm vụ khó khăn

Thứ Hai, 02/07/2018, 02:35:12

Từ ngày 1-7, nước Áo bắt đầu đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp châu Âu (EU) luân phiên. Trong nhiệm kỳ sáu tháng tới, Áo có trách nhiệm xử lý một loạt những vấn đề quan trọng, tác động mạnh mẽ đến tương lai của EU.

Theo kế hoạch, Áo sẽ đăng cai 13 hội nghị không chính thức, một hội nghị cấp cao EU về an ninh và nhập cư vào tháng 9 tới và hàng trăm sự kiện khác để tập trung giải quyết những thách thức lớn nhất của châu Âu trong năm nay. Đó thật sự là những vấn đề nan giải, với sự chia rẽ gay gắt về quan điểm và mục tiêu giữa các nước thành viên EU về an ninh nội khối, tiến trình đàm phán Brexit, chính sách nhập cư, ngân sách EU, thúc đẩy cải thiện quan hệ với Nga...

Để giải quyết cả núi công việc này, Chính phủ Áo đã kêu gọi các nước EU “cần làm ít, nhưng hiệu quả hơn” và tăng cường áp dụng nguyên tắc phối hợp trong quan hệ giữa EU với các nước thành viên.

Tuy nhiên, nhiều nước thành viên EU lại đang tập trung giải quyết những vấn đề trong nước. Số là, trong năm nay, nhiều thể chế của EU đang chuẩn bị tái cơ cấu về nhân sự do nhiều cuộc tổng tuyển cử ở các nước thành viên cũng như cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sẽ diễn ra vào năm 2019.

Quả thật, Áo đang đối mặt đầy khó khăn và thách thức trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của mình.

ĐỨC ANH