Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Đại Tăng thống Tép Vông và Đại Tăng thống Bu-cri

Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Cam-pu-chia, sáng 21-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Ðại Tăng thống Tép Vông tại Chùa U-na-lom và Ðại Tăng thống Bu-cri tại Chùa Xvay Pô-pê, ở thủ đô Phnôm Pênh.