Nền kinh tế xanh

Thứ Ba, 15/05/2018, 20:06:29

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa công bố báo cáo với chủ đề "Một nền kinh tế xanh và tạo công ăn việc làm", nhấn mạnh từ nay đến năm 2030, 24 triệu việc làm sẽ được tạo ra trên toàn thế giới nếu các chính phủ thực hiện những chính sách thúc đẩy nền kinh tế xanh.

Theo ILO, hành động nhằm kiềm chế sự tăng nhiệt trên toàn cầu dưới 2oC so với thời kỳ tiền công nghiệp, sẽ giúp tạo thêm đủ việc làm để bù đắp cho sáu triệu việc làm bị cắt giảm ở những khu vực khác. Việc làm mới sẽ được tạo ra thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn bền vững trong lĩnh vực năng lượng. Trong đó, các dịch vụ hệ sinh thái nhằm chống lại điều kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ cần tới khoảng 1,2 tỷ lao động.

Dự báo, các khu vực châu Mỹ, châu Á-Thái Bình Dương và châu Âu sẽ tăng số lượng việc làm lần lượt lên tới ba triệu,
14 triệu và hai triệu việc làm, nhờ các biện pháp cải tiến áp dụng trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng.

Trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, các quốc gia cần hành động khẩn cấp để đào tạo người lao động có kỹ năng đáp ứng được sự chuyển đổi sinh thái của nền kinh tế, cũng như cần có chính sách để cung cấp bảo trợ xã hội nhằm tạo điều kiện cho người lao động chuyển đổi sang công việc mới, góp phần vào cuộc chiến đẩy lui nghèo đói, giảm sự tổn thương của các hộ gia đình và cộng đồng.

ÐỨC THÀNH