Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh:

ASEAN biến sự đa dạng thành lợi thế

Thứ Ba, 29/12/2015, 02:50:04
 Font Size:     |        Print
 

ASEAN là một trong những tổ chức đa dạng nhất thế giới. Nước giàu nhất ASEAN có thu nhập bình quân đầu người cao gấp 76 lần nước nghèo nhất. Nước thành viên lớn nhất có dân số lớn gấp 600 lần nước nhỏ nhất. ASEAN đã biến sự đa dạng đó thành một lợi thế đối với công cuộc phát triển và hội nhập của mỗi nước cũng như của cả khu vực. Cùng với Liên hiệp châu Âu (EU), ASEAN được đánh giá là tổ chức khu vực thành công nhất.

Trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025, ngoài những lộ trình hợp tác mới nhằm đẩy mạnh liên kết nội khối, ASEAN sẽ ưu tiên tăng cường thể chế và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ba trụ cột hợp tác, gồm chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội. Điểm nhấn quan trọng của Tầm nhìn này là đưa ASEAN trở thành một cộng đồng hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm.

Chia sẻ