Bình đẳng giới

Thứ Sáu, 08/06/2018, 20:18:17

Một trong những chủ đề được Ca-na-đa hết sức coi trọng trong năm làm Chủ tịch Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) là vấn đề bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Đây cũng là một trong năm chủ đề chính được Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô công bố cho Năm Chủ tịch G7.

Phía Ca-na-đa khẳng định, cần hành động mạnh mẽ nhằm thực hiện bình đẳng giới, qua đó tạo vị thế công bằng hơn cho phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời giúp họ có được cơ hội thành công ngang bằng trong xã hội.

Trước thềm Hội nghị cấp cao G7 sắp họp tại Ca-na-đa, nước chủ nhà đã tổ chức hai cuộc họp quan trọng của các nhà lãnh đạo nữ có ảnh hưởng lớn trên thế giới, gồm Hội nghị Hội đồng tư vấn bình đẳng giới cho vai trò Chủ tịch G7 của Ca-na-đa và Hội nghị cấp cao phụ nữ G7 (W7).

Thông cáo chung của W7 kêu gọi các nhà lãnh đạo cấp cao áp dụng những phương pháp tiếp cận tiến bộ, qua đó lồng ghép nguyên tắc nữ quyền vào tất cả các vấn đề không chỉ của G7 mà còn rộng hơn nữa.

Bộ trưởng Phụ nữ Ca-na-đa M.Môn-xép nhấn mạnh: “Sau một thời gian dài bị gạt khỏi tiến trình ra quyết định, giờ là lúc phụ nữ có thể mở rộng cánh cửa tham gia, khi G7 nỗ lực tìm kiếm kinh nghiệm và giải pháp cho những vấn đề khó khăn nhất mà phụ nữ và trẻ em gái đang phải đối mặt”.

Rõ ràng, một thông điệp được đưa ra là: Ủng hộ bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là cách tốt nhất để xóa đói nghèo và bảo đảm tăng trưởng chung cho tất cả mọi người.

THÀNH TRUNG