Phụ nữ hành động

Chủ Nhật, 20/05/2018, 20:03:15

Các nhà lãnh đạo nữ có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hành động vì khí hậu và ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu. Ðó là thông điệp chính được đưa ra tại Hội nghị các nhà lãnh đạo nữ với chủ đề "Phụ nữ hành động về khí hậu" vừa diễn ra tại Canada.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo nữ trên toàn thế giới đã thảo luận cách thức thúc đẩy những hành động tiếp theo trong khuôn khổ Hiệp định khí hậu Pari, qua đó đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp và trao quyền cho phụ nữ nhằm bảo đảm xây dựng một môi trường trong sạch hơn cho các thế hệ mai sau.

Thực tế cho thấy, phụ nữ và trẻ em gái là đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu toàn cầu, song cũng chính họ đã thể hiện rõ vai trò đi đầu trong các hành động khí hậu, từ đàm phán Hiệp định Paris đầy tham vọng đến thúc đẩy giải pháp khởi nghiệp các công ty công nghệ sạch...

Lâu nay, phụ nữ và trẻ em gái đã chứng tỏ là những tác nhân góp phần quan trọng làm thay đổi mạnh mẽ và cải thiện cuộc sống gia đình, cộng đồng cũng như đất nước.

Vì vậy, phụ nữ nói chung và các nhà lãnh đạo nữ nói riêng có thể cùng nhau biến những ý tưởng thành giải pháp cụ thể, nhằm giảm thiểu ô nhiễm, thúc đẩy các chính sách năng lượng và khí hậu công bằng và toàn diện.

ÐỨC TRUNG