Thu hồi sản phẩm sữa của hai doanh nghiệp thực phẩm lớn

Thứ Ba, 12/06/2018, 13:18:21

NDĐT - Ngày 12-6, Thanh tra Bộ Y tế cho biết, cơ quan này vừa liên tiếp ra các quyết định thu hồi 12 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Light Food do có vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn sản phẩm.

Các thực phẩm vi phạm bị thu hồi gồm thực phẩm bổ sung (TPBS) Biolac pedia, số đăng ký 184/2018/DKSP ngày 3-5-2018;TPBS Biolac IQ Grow 1, số đăng ký 185/2018/DKSP ngày 3/5/2018; TPS Biolac infant, số đăng ký 183/2018/DKSP ngày 3-5-2018; TPBS Biolac mama, số đăng ký 005/BIOLF-CBPH-TPBS ngày 13-3-2018; TPBS Biolac golg, số đăng ký 002/BIOLF-TPBS ngày 13-3-2018...

Cũng trong ngày 12-6, Thanh tra Bộ đã ra quyết định thu hồi 23 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy (Công ty Vinanusoy) sản xuất, lưu hành do có vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm. Cụ thể, sản phẩm vi phạm là TPBS Mooncare pedia; TPBS Mooncare IQ Grow; TPBS Mooncare infant formula; TPBS Maxsure số 1; TPBS Maxsure số 2; TPBS Maxsure số 3...

Đối với những sản phẩm có vi phạm về nhãn nêu trên, theo quyết định của Thanh tra Bộ Y tế, sau khi thu hồi sản phẩm, doanh nghiệp tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, bảo đảm nhãn phù hợp với nhãn công bố được tiếp tục lưu hành sau khi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ngoài các sản phẩm, lô sản phẩm bị thu hồi nói trên, đối với những sản phẩm, lô sản phẩm do hai doanh nghiệp sản xuất sau ngày ban hành quyết định này nếu đã được công bố theo đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn và các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm, công ty được phép lưu hành bình thường theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu hai doanh nghiệp nêu trên chịu trách nhiệm tự tổ chức thu hồi và xử lý sản phẩm vi phạm nêu dưới sự giám sát của Đoàn kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Sau khi kết thúc việc thu hồi và xử lý sản phẩm trên, hai doanh nghiệp phải báo cáo với Thanh tra Bộ Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về kết quả thu hồi và xử lý sau thu hồi.

TRẦN NGUYÊN