An Giang phát triển mạng lưới y tế cơ sở

Thứ Năm, 10/05/2018, 18:50:58
 Font Size:     |        Print
 

Bác sĩ quân y Ðồn Biên phòng A Pa Chải khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường Nhé (Ðiện Biên). Ảnh: TRỌNG THỦY

Tỉnh An Giang đặt mục tiêu đến năm 2020, tất cả các trạm y tế xã trên địa bàn đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được ít nhất là 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 95% số trung tâm y tế huyện thực hiện được ít nhất 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; tất cả các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 90% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; hoàn thành việc đầu tư trạm y tế ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Ðể đạt mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế tỉnh tập trung củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, trong đó sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thành Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thực hiện đầy đủ chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là số bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện... Các địa phương ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương theo kế hoạch hằng năm (chi đầu tư và chi sự nghiệp) cho hoạt động của y tế cơ sở, đầu tư xây dựng, nâng cấp và bổ sung trang thiết bị cho các trạm y tế xã trên địa bàn quản lý; thực hiện cơ chế, chính sách, chế độ nhằm thu hút bác sĩ về làm việc tại tuyến y tế cơ sở. Tính đến cuối năm 2017, tỉnh An Giang có 76% số trạm y tế xã có biên chế bác sĩ; 88,46% số xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; các khóm ấp có nhân viên y tế hoạt động.

★ Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Ðiện Biên về công tác dân vận được nâng lên; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được phát huy và mở rộng. Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước có chuyển biến tích cực theo hướng công khai, dân chủ, gần dân; có chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, địa bàn dân cư, phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội… Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Việc thực hiện quy chế dân chủ có nơi còn hình thức, công tác cải cách hành chính đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa rõ nét; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng chính quyền cơ sở ở một số nơi thiếu chủ động, chưa thường xuyên. Thời gian tới, tỉnh Ðiện Biên sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị; thường xuyên tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc.

PV và TTXVN

Chia sẻ