Lấy ý kiến sửa đổi quy định về đấu thầu thuốc

Thứ Ba, 07/08/2018, 01:42:39

Chiều 6-8, Bộ Y tế tổ chức hội thảo xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Cuộc họp nhằm trực tiếp lắng nghe ý kiến đại diện cho các đối tượng liên quan chịu sự điều chỉnh của văn bản, cũng như triển khai quy định về đấu thầu mua sắm thuốc, từ đó khắc phục khó khăn, bất cập trong công tác đấu thầu, mua sắm thuốc. Qua đó, giúp ngành y tế hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm cung ứng kịp thời, đủ thuốc có chất lượng tốt với giá hợp lý để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Mục tiêu của việc sửa đổi thông tư lần này là để thuốc đã được đấu thầu đưa vào bệnh viện phải là thuốc tốt. Các cơ sở y tế cần đặt ưu tiên sử dụng nhóm thuốc cao nhất (nhóm thuốc generic), chỉ khi nào nhóm thuốc này không có thì mới sử dụng nhóm thuốc thấp hơn…

PV