Xây dựng tài khoản y tế quốc gia

Thứ Ba, 10/10/2017, 19:23:02
 Font Size:     |        Print

Ngày 10-10, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo về xây dựng tài khoản y tế quốc gia. Tài khoản y tế quốc gia sẽ giúp tập hợp các số liệu về các nguồn tài chính cho y tế, qua đó giúp cơ quan quản lý nắm rõ và cân đối, lập kế hoạch chi tiêu, đầu tư cho y tế.

Trên cơ sở phân tích chi tiêu công cơ quan quản lý đưa ra dự toán, xây dựng kế hoạch ngân sách cho y tế, đồng thời xác định được chi phí y tế từ người dân phải chi trả. Việt Nam đã bước đầu xây dựng được hệ thống tài khoản y tế và đây đang là nguồn số liệu tổng quan cung cấp các thông tin về tài chính y tế.

Khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc thiết lập tài khoản y tế là phải thu thập rất nhiều số liệu từ các nguồn: Tổng cục Thống kê, kết quả điều tra dân số, số liệu lưu trữ trong các cơ sở... đòi hỏi phải có phối kết hợp chặt chẽ của nhiều ban, ngành chức năng.

PV

Chia sẻ