Năm 2017: Giá dịch vụ y tế sẽ điều chỉnh thế nào?

Thứ Sáu, 06/01/2017, 03:21:57
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, dự kiến trong quý I và quý II, năm 2017, Bộ tiếp tục thực hiện đưa tiền lương vào giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại 27 tỉnh, thành phố.

Năm 2016 là năm đầu tiên Bộ Y tế thực hiện việc đưa tiền lương vào giá dịch vụ khám chữa bệnh BHTY bằng cách chuyển ngân sách nhà nước đang cấp tiền lương cho các bệnh viện sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời thực hiện chủ trương giảm số người hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị khóa XI.

Việc này đã triển khai ở 36 tỉnh, thành và đã có những kết quả rất tốt đẹp. Cụ thể, người dân có bảo hiểm y tế sẽ phải chi trả ít hơn, chất lượng dịch vụ tăng lên. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng người tham gia BHYT tăng vọt chính vì người ta thấy được cái lợi khi có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.

Về giá dịch vụ y tế trong năm 2017, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, với những người có thẻ BHYT, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện mức giá có tiền lương đối với người dân tại 27 tỉnh, thành phố.

Với những người dân không có thẻ BHYT, hiện nay vẫn áp dụng mức giá ban hành từ năm 2006 và 2012, trong đó chưa tính đủ chi phí trực tiếp, chưa có tiền lương, thấp hơn mức giá khám chữa bệnh BHYT nên nhiều người chưa tham gia BHYT.

Theo Nghị định 16 của Chính phủ thì đến năm 2016 phải thực hiện mức giá tính đủ chi phí trực tiếp và tiền lương. Nhưng hiện nay, lộ trình thực hiện mức giá cho người chưa có thẻ BHYT đang chậm hơn thời gian quy định của Chính phủ.

Vì thế, trong năm 2017, Bộ Y tế và Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư quy định mức giá tối đa, gồm chi phí trực tiếp và tiền lương đối với người chưa có thẻ BHYT, để bảo đảm bình đẳng, cùng một mức giá giữa người có thẻ BHYT và người không có thẻ BHYT. Tuy nhiên hai đối tượng này khác nhau về chi trả. Người có thẻ BHYT sẽ do quỹ BHYT chi trả (trừ phần đồng chi trả của một số đối tượng và một số dịch vụ, thuốc, vật tư không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT).

Với những người không có thẻ BHYT phải tự chi trả tiền khám chữa bệnh, trong năm 2017, họ sẽ phải đối mặt với việc có tới 1.900 dịch vụ y tế tăng giá. Trong đó, giá khám bệnh sau khi tính lương vào viện phí được tính cụ thể: Bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1 sẽ tăng từ 20.000 đồng lên 39.000 đồng/lượt; Bệnh viện hạng 2 tăng từ 15.000 đồng lên 35.000 đồng; Bệnh viện hạng 3 tăng từ 10.000 đồng lên 31.000 đồng; Bệnh viện hạng 4 tăng từ 7.000 đồng lên 29.000 đồng.

Giá dịch vụ ngày, giường hồi sức tích cực, ghép tạng, ghép tủy và nhiều dịch vụ khác được điều chỉnh như sau: Bệnh viện hạng đặc biệt tăng từ 354.000 đồng tăng lên 677.000 đồng/người; Bệnh viện hạng 2 tăng từ 350.000 lên 569.000 đồng; Giường bệnh nội khoa tại bệnh viện hạng đặc biệt tăng từ 99.000 đồng lên 215.000 đồng ;Giường bệnh các Bệnh chuyên khoa như khoa xương khớp, da liễu, tai mũi họng, tai biến… tăng từ 89.000 đồng lên 192.000 đồng/người/ngày.

Với mục tiêu hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân, ông Nguyễn Minh Thảo - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đặt mục tiêu, năm 2017 sẽ đạt 85% dân số tham gia vào bảo hiểm y tế, phấn đấu vượt mục tiêu 3% so với kế hoạch được giao. Với việc tăng giá dịch vụ y tế, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm được tăng lên và theo lộ trình, cũng sẽ tăng thêm số đối tượng tham gia vào bảo hiểm y tế, đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong năm nay, Bộ Y tế và Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện để ban hành Thông tư quy định khung giá tính đầy đủ các yếu tố chi phí để áp dụng cho các đối tượng khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

THIÊN LAM

Chia sẻ