Hà Nam tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Thứ Tư, 04/01/2017, 01:52:00
 Font Size:     |        Print
 

Người tham gia BHYT có thể khám, chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện 45 giờ/năm. tuyến xã, huyện hoặc tương đương trong cùng một tỉnh. Trong ảnh: Người bệnh đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Vạn Phúc, tỉnh Bình Dương.

Năm 2016, các bệnh viện của tỉnh Hà Nam tiếp tục phát triển và ứng dụng nhiều kỹ thuật mới đáp ứng yêu cầu công tác khám và điều trị cho người bệnh. Tỷ lệ chuyển người bệnh lên tuyến trên giảm.

Mạng lưới khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tiếp tục được kiện toàn. Tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều có phòng khám bệnh y học cổ truyền hoặc khoa y học cổ truyền. Tỷ lệ khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại tăng. Đến nay, 100% số thôn, xóm có nhân viên y tế hoạt động; 74% số trạm y tế xã có bác sĩ; 100% số trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi; 75% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Năm 2017, ngành Y tế tỉnh Hà Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở điều trị trong toàn tỉnh. Theo đó, ngành y tế sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn, ổn định và phát triển mạng lưới y tế; bảo đảm bệnh viện sản - nhi đi vào hoạt động ổn định; tiếp tục sắp xếp hệ thống y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả cả về tổ chức bộ máy và nhân lực. Các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy chế bệnh viện, quy chế chuyên môn, nâng cao năng lực, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tăng cường kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc.

Bên cạnh đó, Sở Y tế sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở y, dược ngoài công lập, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện quy định sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, không để thuốc kém chất lượng lưu hành trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa công tác y tế, nhất là những lĩnh vực mang tính phụ trợ để tập trung nguồn lực cho công tác điều trị.

PV và CTV

Chia sẻ