Những mục tiêu của ngành Y tế trong năm 2017

Chủ Nhật, 01/01/2017, 07:17:03
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Hướng tới chăm sóc sức khỏe của người dân và sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu lớn nhất mà ngành Y tế hướng tới trong năm 2017.

Có thể nói, 2016 là một năm mà ngành Y tế đã có những thành tựu rất đáng khích lệ trong việc thay đổi thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế, xây dựng hệ thống tuyến y tế từ trung ương đến địa phương xanh - sạch - đẹp, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh đã được cải thiện đáng kể, tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên đã giảm một cách trong thấy, sự hài lòng của người bệnh đã được nâng cao, tình trạng nằm ghép, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, hơn 80% người dân tham gia vào bảo hiểm y tế...

Ngành y tế đã thực hiện tốt việc đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh, tập trung nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, đồng thời tiếp tục đầu tư, ứng dụng các kỹ thuật y học tiên tiến, kết hợp nhiều hơn giữa y tế phổ cập và y tế chuyên sâu, giữa y học cổ truyền với y học hiện đại thông qua việc đổi mới hệ thống, luân phiên cán bộ, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.
Bước vào năm 2017, Bộ Y tế tiếp tục triển khai hàng loạt các giải pháp đồng bộ để bảo đảm phát triển hệ thống y tế Việt Nam hướng tới Công bằng – Hiệu quả và Chất lượng bền vững.
Với một khí thế đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đặt ra những mục tiêu trong năm 2017, mà mục tiêu tiên quyết của ngành Y tế là nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, hướng tới chăm sóc sức khỏe của người dân và sự hài lòng của người bệnh. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Ngành y tế sẽ tăng cường đổi mới toàn diện cho y tế cơ sở, bao gồm đổi mới cơ chế tài chính, tăng cường hạ tầng đầu tư, trang thiết bị, tăng cường nhân lực (gồm đào tạo về chất lượng và tăng số lượng y tế cơ sở).
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của khóa XII và Chương trình hành động của Chính phủ, khi thực hiện cơ chế thị trường tự chủ với các dịch vụ công thì ngành Y tế phải đi đầu trong đổi mới toàn diện cơ chế tài chính và thực hiện tự chủ gắn với bảo hiểm y tế toàn dân. Nhà nước sẽ không cấp cho cơ sở cung cấp dịch vụ mà cấp qua người thụ hưởng cụ thể là người dân mua thẻ bảo hiểm. Ngành Y tế giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt với bệnh viện công.
Trong năm 2017, ngành Y tế sẽ tiếp tục củng cố hệ thống bộ máy tổ chức từ Trung ương tới địa phương, giảm biên chế, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng hiệu quả đầu tư về các nguồn. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn để củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế theo đúng mô hình CDC và trung tâm y tế huyện hai chức năng.
Đổi mới hoạt động của y tế cơ sở, triển khai mạnh mô hình bác sĩ gia đình tại các khi vực thành thị, triển khai theo dõi, quản lý sức khỏe đến từng cá nhân tại các trạm y tế xã, quản lý các bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em… tại cộng đồng.
Trong việc xã hội hóa, Bộ Y tế sẽ đổi mới cơ chế quản lý, quản trị bệnh viện công. Hoàn thành, đưa vào sử dụng năm bệnh viện Trung ương và tuyến cuối. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 93 của Chính phủ để tăng đầu tư cho y tế; thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trong y tế. Xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản, nhân rộng mô hình thí điểm phương thức thanh toán bảo hiểm y tế theo định suất và trường hợp bệnh. Công khai minh bạch nguồn thu, giá cả cho người dân giám sát, sử dụng hiệu quả khi tham gia bảo hiểm y tế và các dịch vụ họ phải chi trả tiền.
Trong năm 2016, ngành đã triển khai được đưa giá dịch vụ vào bảo hiểm y tế ở 37 tỉnh, thành. Trong quý I và quý II-2017, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, sẽ tiếp tục triển khai việc thực hiện giá dịch vụ y tế có tiền lương ở 27 tỉnh. Liên Bộ tham mưu trình Chính phủ để giá dịch vụ tiến tới tính đúng, đủ gắn với bảo hiểm y tế toàn dân. Tiến tới sẽ cấp thể bảo hiểm cho diêm dân, người dân vùng sâu, vùng xa.
Với những người chưa tham gia bảo hiểm y tế, Liên Bộ Tài chính - Y tế đang trình Chính phủ khung giá với đối tượng này. Khi thấy giá tăng, người dân sẽ tích cực hơn tham gia vào việc mua thẻ bảo hiểm.
Ngoài những mục tiêu căn bản trên, ngành Y tế tiếp tục thực hiện đổi mới đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nguồn nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế; Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Phát triển hệ thống thông tin y tế, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ.
Ngành Y tế bảo đảm cung ứng đủ về số lượng, an toàn về chất lượng thuốc, vắc xin, sinh phẩm và trang thiết bị y tế với giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt việc đấu thầu tập trung, đàm phán giá thuốc để giảm giá thuốc.
Bộ trưởng cho biết, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, báo cáo Chính phủ, Quốc hội để hoàn chỉnh hệ thống các luật, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để hoàn thiện thể chế, cơ chế hoạt động của ngành y tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tạo hành lang pháp lý để các đơn vị hoạt động cũng như thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho y tế.
THIÊN LAM

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC