Báo Nhân Dân RSS: Chính trị http://www.nhandan.com.vn/ en-US Wed, 24 May 2017 09:22:27 +0700 Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700 FeedWriter Ngày hội “Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên - Huế http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32956502-ngay-hoi-“van-hoa-the-thao-va-du-lich-cac-dan-toc-mien-nui”-tinh-thua-thien-hue.html Tue, 23 May 2017 18:54:42 +0700 Gặp mặt đoàn học sinh giỏi tiêu biểu người DTTS tỉnh Hòa Bình http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32956402-gap-mat-doan-hoc-sinh-gioi-tieu-bieu-nguoi-dtts-tinh-hoa-binh.html Tue, 23 May 2017 18:53:48 +0700 Bảo đảm nước sinh hoạt của người dân trong mùa khô http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32956302-bao-dam-nuoc-sinh-hoat-cua-nguoi-dan-trong-mua-kho.html Tue, 23 May 2017 18:52:33 +0700 Xã nông thôn mới ở huyện miền núi Văn Yên http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32956202-xa-nong-thon-moi-o-huyen-mien-nui-van-yen.html Tue, 23 May 2017 18:50:32 +0700 Kiểm tra việc đóng tàu cá theo Nghị định 67 http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32955502-kiem-tra-viec-dong-tau-ca-theo-nghi-dinh-67.html Tue, 23 May 2017 18:34:54 +0700 Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32955402-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html Tue, 23 May 2017 18:32:49 +0700 Hoạt động đối ngoại http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32955302-hoat-dong-doi-ngoai.html Tue, 23 May 2017 18:30:29 +0700 Nâng cao chất lượng y học quân sự http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32955202-nang-cao-chat-luong-y-hoc-quan-su.html Tue, 23 May 2017 18:27:24 +0700 Căn hộ nhỏ, nỗi lo lớn http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32955102-can-ho-nho-noi-lo-lon.html Tue, 23 May 2017 18:22:30 +0700 Lễ ra mắt Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu-ba nhiệm kỳ 2013-2018 http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32955002-le-ra-mat-chu-tich-hoi-huu-nghi-viet-nam-cu-ba-nhiem-ky-2013-2018.html Tue, 23 May 2017 18:19:53 +0700