Sửa đổi, bổ sung một số quy định về Chứng minh nhân dân

Thứ Bảy, 21/09/2013, 02:29:00
 Font Size:     |  

Ngày 17-9, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2013/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NÐ-CP ngày 3-2-1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân (CMND) đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NÐ-CP ngày 19-11-2007.

Theo Nghị định mới ban hành này, sẽ bỏ phần ghi tên cha, mẹ trên CMND. Ngoài ra, bổ sung cụm từ "Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc" vào bên dưới cụm từ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam " tại mặt trước CMND.

Về thời gian cấp mới, đổi, cấp lại CMND, bổ sung như sau: Kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ và làm xong thủ tục theo quy định, cơ quan Công an phải làm xong CMND cho công dân trong thời gian sớm nhất, thời gian giải quyết việc cấp CMND tại thành phố, thị xã là không quá bảy ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, cấp đổi, 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại; tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo, thời gian giải quyết việc cấp CMND đối với tất cả các trường hợp là không quá 20 ngày làm việc; các khu vực còn lại thời gian giải quyết việc cấp CMND là không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 2-11-2013.

Ðối với CMND đã được cấp theo Nghị định 170/2007/NÐ-CP ngày 19-11-2007 của Chính phủ vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • IN
  • Google+
  • email

TIN BÀI KHÁC: