11 điểm cần lưu ý trong Dự thảo Luật Đường sắt mới

NDĐT - Dự thảo Luật Đường sắt (ngày 24-8-2016 gồm 9 chương, 95 điều) là bản sửa đổi Luật Đường sắt năm 2005 (dưới đây gọi tắt là Dự thảo) và đang được xin ý kiến công luận rộng rãi để tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua trong thời gian tới… Về cơ bản, đây là một dự thảo công phu và có nhiều điều chỉnh mạnh, kỳ vọng tạo động lực mới thúc đẩy ngành vận tải đường sắt đổi mới và phát triển theo cơ chế thị trường, đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh mới.  (25/09/2016)

TIN BÀI KHÁC

Sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên

  31/07/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2017/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NÐ-CP ngày 23-7-2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.  

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư

  30/07/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2017/NÐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư. 

Cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ

  29/07/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2017/NĐ-CP quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ.  

Quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường

  26/06/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu (TTDL) tài nguyên và môi trường (TNMT). 

Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố

  07/05/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, UBND cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi khi đáp ứng các điều kiện: 

Sáu lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

  10/04/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.  

Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương

  01/04/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2017/NÐ-CP Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) ba năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương (NSÐP), phê chuẩn quyết toán NSÐP hằng năm. 

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ

  31/03/2017
Ngày 30-3, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ (còn gọi là tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam. 

Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

  29/03/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. 

Quy định về hòa giải thương mại

  13/03/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại (HGTM). Theo quy định tại Nghị định, Trung tâm HGTM được thành lập có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

  27/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc. Theo đó, Ủy ban Dân tộc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

  26/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.