Sáu lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

  10/04/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.  

Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương

  01/04/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2017/NÐ-CP Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) ba năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương (NSÐP), phê chuẩn quyết toán NSÐP hằng năm. 

Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ

  31/03/2017
Ngày 30-3, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ (còn gọi là tôn mạ) nhập khẩu vào Việt Nam. 

Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

  29/03/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. 

Quy định về hòa giải thương mại

  13/03/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại (HGTM). Theo quy định tại Nghị định, Trung tâm HGTM được thành lập có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

  27/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc. Theo đó, Ủy ban Dân tộc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

  26/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.  

Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

  15/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2017/NÐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Lưu chiểu điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử

  09/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử (LCĐT) đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí. Theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thực hiện LCĐT đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử. 

Về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển

  08/01/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển. 

Bổ sung vốn vay ODA của Nhật Bản cho Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu

  07/01/2017
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương bổ sung vốn vay ODA của Nhật Bản tài khóa 2016 cho Dự án Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất.  

Công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải

  06/01/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 170/2016/NĐ-CP quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải. 

Về một số chính sách phát triển thủy sản

  04/01/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7-7-2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 

Về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

  03/01/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 159/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (BTTND). Theo đó, tổ chức BTTND ở xã, phường, thị trấn được thực hiện theo quy định tại Điều 68 Luật Thanh tra.  

Sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

  26/12/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147/2016/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NÐ-CP ngày 24-9-2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Một trong những nội dung sửa đổi là điều chỉnh mức chi trả tiền DVMTR đối với cơ sở sản xuất thủy điện và sản xuất nước sạch.  

Quy định về chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh

  05/12/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12-12-2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh (CCB). 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ môi trường

  30/11/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

  30/11/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23-2-2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  18/11/2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

  16/11/2016
Chính phủ (CP) vừa ban hành Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ (VPCP).