Lập đoàn kiểm tra xử lý sai phạm về đất đai, xây dựng ở Đồng Nai

Thứ Sáu, 13/07/2018, 10:13:52

NDĐT - Sáng 13-7, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra những sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân, TP Biên Hòa mà Báo Nhân Dân đã phản ánh.

Lập đoàn kiểm tra xử lý sai phạm về đất đai, xây dựng ở Đồng Nai

Một nhà xưởng xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND TP Biên Hòa dừng việc kiểm tra tình hình hoạt động và xử lý sai phạm của các doanh nghiệp trong khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân và bàn giao tất cả các hồ sơ gửi Sở TNMT thực hiện kiểm tra.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai giao Giám đốc Sở TNMT chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của các Sở: TNMT, Công thương, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, UBND TP Biên Hòa, UBND xã Phước Tân và Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai, thực hiện kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động, thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng, môi trường, cung cấp điện, thuế, phòng cháy chữa cháy. Đồng thời xử lý sai phạm các cá nhân, doanh nghiệp trong khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Phước Tân, đề xuất hướng xử lý, khắc phục cụ thể.

Trong qua trình thực hiện kiểm tra, lưu ý, rà soát toàn bộ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đã ký về thẩm quyền, mức phạt, hình thức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở TNMT làm Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành, báo cáo kết quả kiểm tra để UBND tỉnh dự thảo báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 19-7.

Qua sự việc này, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực được phụ trách, không để xảy ra tình trạng các cá nhân, tổ chức làm sai quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

* Dừng xây dựng trong quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân

* Buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng tại Đồng Nai

* Làm rõ sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng tại Đồng Nai

THIÊN VƯƠNG