Thành lập Tổ công tác liên ngành điều tra tiêu cực tại Hải quan Hải Phòng

Thứ Ba, 15/05/2018, 19:58:43

Ngày 15-5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có văn bản chỉ đạo, giao Bộ Nội vụ thành lập Tổ công tác liên ngành với sự tham gia của Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan để kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí và doanh nghiệp về những vụ việc tiêu cực xảy ra tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Từ đó xác định trách nhiệm của người đứng đầu Cục Hải quan Hải Phòng cũng như các đơn vị liên quan, báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-7.

Bộ Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với việc xây dựng cơ chế kiểm soát việc thực thi công vụ của công chức hải quan, nhất là trong kiểm tra thực tế hàng hóa, kiểm tra sau thông quan để phòng, chống lạm quyền, tiêu cực, tham nhũng; xây dựng cơ chế luân chuyển cán bộ, công chức thường xuyên trong ngành hải quan, kể cả lãnh đạo cấp cục, để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-8.

* Kỷ luật 10 trường hợp vụ nộp phí “bôi trơn” tại Chi cục Hải quan Đình Vũ

* Tạm đình chỉ ba cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Đình Vũ

PV