Công ty Nguyên Vũ phải bồi thường thiệt hại hơn 36 ha rừng

Thứ Ba, 15/05/2018, 13:44:14

NDĐT - Liên quan đến việc phá rừng, sang nhượng đất trái phép, dựng nhà hàng loạt trên đất rừng tại Công ty TNHH MTV Nguyên Vũ (Công ty Nguyên Vũ), xã Quảng Sơn, huyện Đác G’long, tỉnh Đác Nông mà Báo Nhân Dân đã nhiều lần phản ánh, ngày 15-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đác Nông đã công bố kết luận thanh tra về việc triển khai thực hiện Dự án quản lý kinh doanh rừng và đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp đối với công ty này.

Công ty Nguyên Vũ phải bồi thường thiệt hại hơn 36 ha rừng

Nhiều diện tích rừng thông bị sang nhượng trái phép để dựng nhà, sản xuất cây nông nghiệp.

Công ty Nguyên Vũ được UBND tỉnh Đác Nông giao 158,48 ha rừng sản xuất là rừng trồng cây thông tại Quyết định số 139/QĐ-UBND, ngày 21-1-2016, để quản lý, bảo vệ và sản xuất kinh doanh rừng. Trong đó, rừng thông rất giàu 4,65 ha; giàu 116,68 ha; trung bình 35,62 ha và rừng trồng cây keo 1,53 ha. Mục đích sử dụng rừng là quản lý, khai thác nhựa thông 95,86 ha; xây dựng cơ sở hạ tầng 1,9 ha; quy hoạch sản xuất nông lâm kết hợp 59,19 ha; trồng, chăm sóc rừng trồng 1,53 ha. Thời hạn sử dụng rừng: 50 năm; phương thức giao rừng: Nhà nước giao rừng có thu tiền một lần; Giá trị quyền sở hữu rừng: 5.790.844.208 đồng.

Theo kết luận, trong quá trình tiến hành thanh tra, đoàn đã nhiều lần gửi giấy mời Giám đốc Công ty Nguyên Vũ phối hợp làm việc nhưng Công ty Nguyên Vũ không chấp hành, đồng thời cũng không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan việc triển khai thực hiện dự án. Căn cứ vào các hồ sơ, tài liệu thu thập được; kết quả làm việc với các cơ quan liên quan và tiến hành kiểm tra thực địa dự án xác định, Công ty Nguyên Vũ là một tổ chức kinh tế chỉ được Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng trồng có thu tiền sử dụng rừng nhưng phải qua thủ tục đấu giá quyền sử dụng rừng. Trong khi đó, việc giao đất cho Công ty Nguyên Vũ không tiến hành thông báo công khai để các tổ chức khác biết tham gia đấu giá, việc đề nghị giao rừng là thiếu công khai, khách quan.

Công ty Nguyên Vũ được UBND tỉnh Đác Nông giao rừng sản xuất là rừng trồng có thu tiền sử dụng rừng nhưng trong quá trình tính toán xác định tiền sử dụng rừng, Chi cục lâm nghiệp (cũ) đã tính tiền sở hữu rừng và áp dụng cách tính nội suy theo quy định tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 4-10-2013 của UBND tỉnh Đác Nông với công thức tính theo mật độ cây là không đúng quy định của pháp luật. Dẫn đến, Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 21-1-2016 về việc giao 158,95 ha rừng cho Công ty Nguyên Vũ, trong đó tại khoản 5 Điều 1 ghi: “Giá trị quyền sở hữu rừng 5.790.844.208 đồng”.

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 2 ghi: “Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cho Công ty Nguyên Vũ nộp tiền sử dụng rừng, phí và lệ phí theo quy định” là không đúng. Việc Công ty Nguyên Vũ được Nhà nước giao rừng, nộp “giá trị quyền sở hữu rừng 5.790.844.208 đồng” và đề nghị cấp quyền sở hữu rừng trồng là không đúng theo quy định.

Mặc dù đã được UBND tỉnh Đác Nông tạo điều kiện cho chậm nộp kết quả báo cáo đánh giá tác động môi trường đến tháng 12-2015, nhưng đến nay Công ty Nguyên Vũ vẫn không thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định, đã vi phạm khoản 1, 2 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Kể từ khi bàn giao đất thực địa ngày 15-10-2015 đến thời điểm Đoàn thanh tra kiểm tra thực địa ngày 18-8-2017 là 22 tháng, hai ngày nhưng Công ty Nguyên Vũ chưa thực hiện trồng cây bơ, chưa trồng rừng diện tích 1,11 ha theo quy hoạch của dự án; hiện trạng có 1,08 ha bơ năm thứ nhất do người dân trồng; nhiều vị trí để đất bị chuyển nhượng, lấn chiếm trái phép. Chỉ mới xây dựng 180 m2 trên diện tích 1,9 ha quy hoạch ban quản lý bảo vệ, kho xưởng và các chốt quản lý bảo vệ rừng. Công ty Nguyên Vũ đã vi phạm hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Khoản 3, Điều 12 Luật Đất đai năm 2013 và thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định.

Tại thời điểm thanh tra, diện tích rừng trồng hiện còn 123,73 ha/158,48 ha đất có rừng được giao. Diện tích đất không có rừng là 39,15 ha. Diện tích rừng bị giảm là 34,75 ha. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 27-2-2018, diện tích rừng tiếp tục bị giảm tăng lên 36,295 ha và 34,765 ha rừng thông trồng đã bị phá, ken cây, vạt vỏ đổ hóa chất chết, lấn chiếm đất sử dụng vào mục đích khác. Đoàn thanh tra cũng đã thu thập được bảy biên bản kiểm tra của UBND xã Quảng Sơn và một số giấy tờ photocopy đối với bảy hộ dân thể hiện việc sang nhượng đất, rừng trái phép trong diện tích đất thuộc dự án Công ty Nguyên Vũ với tổng diện tích là 5,778 ha, có 11 hộ dân sử dụng làm nhà với tổng diện tích 301m2.

Hàng loạt diện tích rừng thông thuộc Công ty Nguyên Vũ quản lý bị triệt hạ chiếm đất sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị UBND tỉnh Đác Nông yêu cầu Công ty Nguyên Vũ bồi thường thiệt hại đối với diện tích 36,295 ha rừng theo quy định. Trong đó có 34,765 ha rừng trồng là thông và 1,53 ha rừng trồng là keo. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi toàn bộ diện tích 162,88 ha đất dự án đã cho Công ty Nguyên Vũ thuê. Lý do: Công ty Nguyên Vũ đã vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời làm thủ tục giao lại diện tích đất trên cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Đác G’long tham mưu thực hiện thủ tục yêu cầu Công ty Nguyên Vũ bồi thường thiệt hại đối với diện tích 36,295 ha rừng, khấu trừ số tiền mà Công ty Nguyên Vũ đã nộp vào ngân sách Nhà nước 5.790.844.208 đồng, số tiền còn lại nếu có sẽ hoàn trả cho Công ty Nguyên Vũ theo quy định.

Chỉ đạo UBND huyện Đác G’long phối hợp các cơ quan liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thu hồi đất, rừng dự án và việc bồi thường thiệt hại đối với diện tích 36,295 ha của Công ty Nguyên Vũ. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhất là hành vi lấn chiếm đất đai, phá rừng tại dự án của Công ty Nguyên Vũ theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Công an tỉnh Đác Nông tiến hành điều tra, xử lý hành vi hủy hoại rừng thông diện tích 34,765 ha tại dự án của Công ty Nguyên Vũ theo quy định tại Điều 243, Bộ Luật Hình sự năm 2015; Khoản 63, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.

* Ngang nhiên bán đất rừng ở Quảng Sơn

* Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ bán đất rừng ở Đác Nông

NGUYỄN VĂN YÊN