Việc xuất cảnh, nhập cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia

Thứ Bảy, 07/10/2017, 19:32:06
 Font Size:     |        Print

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 43/2017/QÐ-TTg quy định trách nhiệm, thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Theo đó, người làm thủ tục có trách nhiệm khai báo theo phương thức điện tử một số thông tin, chứng từ như bản khai hàng hóa; danh sách hành khách; danh sách tổ bay,… Cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy định, chịu trách nhiệm tiếp nhận, phản hồi đối với thông tin, chứng từ theo phương thức điện tử; tiếp nhận chứng từ bản giấy,... Việc tiếp nhận, phản hồi và xác nhận hoàn thành thủ tục thực hiện tự động thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Chia sẻ