Nhiều vi phạm trong thực hiện đề án phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú

Thứ Hai, 09/01/2017, 20:31:43
 Font Size:     |        Print

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã ra Thông báo kết luận thanh tra số 21 về việc thực hiện Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015” tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, qua thanh tra thực hiện đề án đã phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm.

Kết luận chỉ rõ, Ban chỉ đạo đề án còn hoạt động mang tính hình thức, những bất cập, vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện đề án chưa kịp thời phát hiện, chưa có biện pháp hữu hiệu xử lý và tháo gỡ về việc quy hoạch mạng lưới các trường phổ thông dân tộc nội trú, kế hoạch sử dụng học sinh dân tộc, việc chậm cấp kinh phí, định mức biên chế giáo viên và cán bộ quản lý học sinh, chế độ ăn, thưởng cho học sinh dân tộc nội trú.

Đề án không có nội dung cung cấp trang thiết bị dạy học cho các trường được xây mới, dẫn đến cơ sở vật chất các trường không đồng bộ, không quy định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc tổ chức và huy động các nguồn lực tại địa phương để lồng ghép thực hiện đầy đủ các hoạt động của đề án. Việc bố trí nguồn vốn cho các dự án đã được phê duyệt còn chậm, thiếu, dẫn đến nhiều dự án kéo dài thời gian thực hiện so với kế hoạch đề ra; có dự án không thể triển khai được sau khi phê duyệt, gây lãng phí trong đầu tư.

Ở 12 tỉnh (Bắc Cạn, Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An, Gia Lai, Đác Lắc, Bình Định, Bình Phước, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng), Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều địa phương không thành lập ban điều hành đề án cấp tỉnh và không xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng học sinh dân tộc thiểu số theo quy định. Việc thực hiện đầu tư xây dựng bổ sung cho các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt tỷ lệ thấp (67%). Các trường phổ thông dân tộc nội trú được đầu tư xây dựng mới nhưng chưa hoàn thiện các hạng mục để đưa vào sử dụng chiếm tỷ lệ cao (38%). Tổng số tiền vi phạm được phát hiện qua thanh tra 56 dự án là hơn 8,1 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, chấn chỉnh về công tác quản lý đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo và 12 tỉnh đã nêu trên. UBND các tỉnh: Bắc Cạn, Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An, Gia Lai, Đác Lắc, Bình Phước, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân liên quan đến các vi phạm trong việc đầu tư, xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú. Đồng thời, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện các hoạt động của đề án tại các địa phương; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc chưa thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của đề án, chưa xây dựng website và chưa xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung cho hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú…

PV

Chia sẻ