Sớm giải quyết kết luận thanh tra dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn

Thứ Tư, 08/11/2017, 08:16:34
 Font Size:     |        Print
 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn được khánh thành và đưa vào sử dụng, nhưng kết luận thanh tra thì chưa được giải quyết.

NDĐT - Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2016. Tuy nhiên, trước đó, vào tháng 12-2014, UBND tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 428/KL-UBND đối với dự án này và có nhiều ý kiến không đồng thuận với một số nội dung trong đó, làm người dân trên địa bàn rất băn khoăn. Song, đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đơn vị bị thanh tra thừa nhận, hồ sơ thiết kế cơ sở dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh có hai bộ, một bộ chưa đầy đủ theo quy định nhưng đã tổ chức đấu thầu. Trong đó, một số hạng mục không có bản vẽ; sau khi đấu thầu mới hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở và thuyết minh dự án, không đúng theo Luật Xây dựng và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP, ngày 12-2-2009 của Chính phủ. Việc trình thẩm định, công tác thẩm định, trình phê duyệt dự án, khi thuyết minh dự án, thiết kế cơ sở chưa hoàn thiện đầy đủ theo quy định.

Dự án xây dựng bệnh viện không tách khối lượng san nền giữa hợp phần giải phóng mặt bằng và san nền xây dựng dự án; trình kế hoạch đấu thầu, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn hình thức đấu thầu, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, trình kết quả đấu thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, ký hợp đồng chưa đúng quy định, có nhiều bất lợi cho chủ đầu tư.

Bên bị thanh tra cũng cho rằng, cơ quan tiến hành thanh tra vi phạm trình tự, thủ tục trong quá trình thanh tra dự án, đó là vi phạm về thời gian thanh tra mà không gia hạn, không gửi đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo, kết luận thanh tra không gửi cho đối tượng thanh tra, không công bố kết luận thanh tra...

Đặc biệt, một số nội dung kết luận thanh tra được cho là không đúng thực tế, đó là mặc dù kết luận thanh tra nêu những bất cập, thiếu sót, sai phạm về hồ sơ dự án, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả thẩm định trình phê duyệt, nhưng kết luận thanh tra lại không đề cập đầy đủ đến vai trò, trách nhiệm của các cá nhân và từng chủ thể liên quan.

Kiến nghị xử lý kinh tế, đề nghị tạm thu hồi và thu hồi hàng tỷ đồng chờ xử lý thiếu cơ sở pháp lý, không rõ ràng, chính xác; xác định việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần khối lượng còn lại chưa thi công Nhà trung tâm kỹ thuật cao, làm tăng tổng mức đầu tư so với giá trị trúng thầu EPC ban đầu hàng chục tỷ đồng, không phản ánh đúng thực tế...

Với những ý kiến, nội dung không đồng thuận kết luận thanh tra, ngày 27-4-2015, UBND tỉnh Bắc Cạn ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ thực hiện Kết luận thanh tra. Tiếp đó, ngày 23-3-2017 và ngày 25-5-2017, UBND tỉnh Bắc Cạn ban hành hai Văn bản số 1202/UBND-NC và Văn bản 2232/UBND-NC đề nghị Thanh tra Chính phủ thực hiện việc thanh tra lại đối với dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn.

Sau đó, Thanh tra Chính phủ cử Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Bắc Cạn, các cơ quan, sở, ngành, một số cá nhân có liên quan, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu hiện có và làm báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ. Ngày 21-9, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 2361/TTCP-C.I gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn nêu rõ: Không đủ điều kiện để thanh tra lại dự án, việc xem xét, giải quyết khiếu nại, ý kiến khác nhau thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn.

Từ khi UBND tỉnh Bắc Cạn ban hành Kết luận thanh tra số 428/KL-UBND đối với dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh đã hơn hai năm, nhưng đến nay kết luận thanh tra, những ý kiến khác, thậm chí khiếu nại chung quanh nội dung kết luận thanh tra vẫn chưa giải quyết được. Điều đó, làm nhân dân nghi ngờ về quá trình thực hiện dự án này và tính khách quan, thuyết phục của kết luận thanh tra.

Dư luận nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn đề nghị cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Cạn cần sớm chỉ ra những việc làm đúng, sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh. Từ đó có biện pháp khắc phục, xử lý trách nhiệm chủ thể, cá nhân có sai phạm để bảo vệ lợi ích Nhà nước, bảo vệ người làm đúng quy định một cách minh bạch, rõ ràng, khách quan và làm dư luận yên tâm.

NGUYỄN THẮNG

Chia sẻ