Kịp thời giải phóng nguồn lực khỏi các tranh chấp

Thứ Năm, 13/07/2017, 21:22:04
 Font Size:     |        Print

Công tác thi hành án dân sự đã và đang tiếp tục được triển khai một cách đồng bộ, toàn diện. Việc xác minh, phân loại án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành được chú trọng, bảo đảm chính xác, đúng pháp luật.

Tám tháng năm 2017, (theo cách tính riêng của ngành thi hành án) kết quả thi hành án dân sự toàn quốc đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 về việc và về tiền (tăng 3,18% về việc và 7,36% về tiền), qua đó đã giải phóng được hơn 21.000 tỷ đồng cho nền kinh tế. Nhiều địa phương có kết quả thi hành xong về giá trị lớn như TP Hồ Chí Minh: hơn 3.000 tỷ đồng, TP Hà Nội: hơn 1.000 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương: hơn 700 tỷ đồng, Long An: hơn 533 tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu: hơn 460 tỷ đồng, Cần Thơ: hơn 409 tỷ đồng, Đồng Nai: hơn 350 tỷ đồng...

Để bảo đảm sự công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động này, Điều 44a Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thi hành án khi ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, cơ quan thi hành án phải đăng tải công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; đồng thời, gửi quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết công khai.

Từ ngày 1-6-2017, các cơ quan thi hành án trên toàn quốc triển khai thực hiện cơ chế một cửa đối với năm thủ tục hành chính; hỗ trợ trực tuyến thi hành án đối với ba thủ tục và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với ba thủ tục hành chính cấp trung ương và 12 thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện. Trường hợp để hồ sơ quá hạn, các cơ quan thi hành án sẽ phải có văn bản xin lỗi và nêu rõ lý do về việc quá hạn đó.

Năm 2017, còn nhiều tài sản kê biên, bán đấu giá nhiều lần vẫn không bán được, toàn quốc có 6.210 việc, tương ứng với số tiền hơn 8.000 tỷ đồng đã kê biên, định giá lại và bán đấu giá nhiều lần (từ ba lần trở lên) nhưng vẫn không xử lý được. Từ ngày 1-7-2017, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được triển khai với nhiều quy định chặt chẽ, bảo đảm sự minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, hạn chế tình trạng thông đồng, dìm giá, trục lợi..., qua đó góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá tài sản thi hành án.

Các vụ việc liên quan tín dụng, ngân hàng hiện chiếm 3,25% nhưng chiếm tới 55,8% số tiền phải thi hành. Tuy kết quả thi hành các vụ việc loại này đã có nhiều tiến bộ nhưng còn khá thấp, 8,78% về việc và 13,44% số tiền. Nhiều nguyên nhân dẫn đến việc thi hành án tín dụng kéo dài như lúc cho vay, tổ chức tín dụng thẩm định không chặt chẽ, thẩm định giá quá cao, không xác định chính xác ranh giới đất, các tổ chức tín dụng chưa có cơ chế nhận tài sản bán đấu giá để trừ vào khoản vay... Ngày 21-6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu, qua đó sẽ góp phần giúp các tổ chức tín dụng nâng cao trách nhiệm khi cho vay, đồng thời xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu, giảm tình trạng quá tải các vụ việc loại này trong thi hành án dân sự.

Các Nghị quyết T.Ư 5 (khóa XII) khẳng định mục tiêu hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo các chuẩn mực phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế. Quyền sở hữu tài sản phải được bảo đảm hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả trên cơ sở thông lệ quốc tế. Các thiết chế giải quyết tranh chấp dân sự phải được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả với các quy trình, thủ tục đơn giản, công khai, minh bạch. Các nghị quyết cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác thi hành án trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời, góp phần khơi thông các nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

Quán triệt tinh thần nêu trên, trong những tháng cuối năm, các cơ quan thi hành án dân sự sẽ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao, trong đó chú trọng hoàn thành các chỉ tiêu về việc, về tiền và nhất là giảm án có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau, qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với pháp luật, kịp thời giải phóng nguồn lực khỏi các tranh chấp, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển. Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự cũng sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng các chuẩn mực quốc tế, nhất là của Ngân hàng Thế giới (WB), trong thi hành án, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, tăng cường cơ chế đối thoại có hiệu quả giữa cơ quan thi hành án và người dân, doanh nghiệp, qua đó từng bước rút ngắn thời gian thi hành án theo tinh thần của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, tám tháng năm 2017, số lượng các việc và tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn rất đáng quan ngại, còn hơn 210 nghìn việc tương ứng với gần 79 nghìn tỷ đồng, tăng cao so với số có điều kiện chuyển kỳ sau của năm 2016, tăng 48,46% về việc và 38,04% về tiền.

NGUYỄN XUÂN TÙNG

Chia sẻ