Chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Thứ Ba, 16/05/2017, 21:50:40
 Font Size:     |        Print

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra (TTKT) doanh nghiệp (DN) và giải quyết trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác TTKT đối với DN; giải quyết việc chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020; Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác TTKT doanh nghiệp để kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị của DN về việc vẫn còn có quá nhiều cuộc TTKT trong cùng một năm; tạo điều kiện hỗ trợ, phát triển và bảo vệ quyền lợi chính đáng của DN.

Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước rà soát để sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm toán; không để xảy ra sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán gây phiền hà, khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2017.

Chia sẻ