Sáu lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

Chủ Nhật, 09/04/2017, 21:36:53
 Font Size:     |        Print

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, có sáu lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế điện - cơ điện công trình; Thiết kế cấp - thoát nước; Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; Thiết kế an toàn phòng, chống cháy nổ công trình.

Nghị định 42/2017/NĐ-CP cũng quy định chặt việc cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng. Theo đó, cá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch hoặc các chuyên ngành phù hợp yêu cầu của đồ án quy hoạch và đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng I, II và III được quy định rõ trong Nghị định 42…

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-6-2017.

PV

Chia sẻ