Về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển

Chủ Nhật, 08/01/2017, 01:44:58
 Font Size:     |        Print

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển phải có người chuyên trách thực hiện kinh doanh, khai thác dịch vụ đại lý tàu biển đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế; có người chuyên trách thực hiện công tác pháp chế đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành luật. Ngoài ra, nhân viên đại lý tàu biển phải là công dân Việt Nam, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ chuyên môn về đại lý tàu biển theo quy định của Bộ trưởng Giao thông vận tải...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-7-2017.

Chia sẻ