Về một số chính sách phát triển thủy sản

Thứ Tư, 04/01/2017, 02:01:52
 Font Size:     |        Print

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7-7-2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Theo đó, đối với những hợp đồng đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên được ký và hoàn thành, bàn giao thực tế trước ngày 1-1-2015, chủ tàu được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký hợp đồng.

Trường hợp chủ tàu tự đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên, phát sinh trước ngày 1-1-2015 (không ký hợp đồng) được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động đóng tàu (bao gồm cả đóng mới và nâng cấp) kể từ ngày 25-8-2014 đến trước ngày 1-1-2015...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-2-2017.

Chia sẻ