Về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Thứ Ba, 03/01/2017, 01:51:15
 Font Size:     |        Print

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 159/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (BTTND). Theo đó, tổ chức BTTND ở xã, phường, thị trấn được thực hiện theo quy định tại Điều 68 Luật Thanh tra.

Thành viên BTTND ở xã, phường, thị trấn, do Hội nghị nhân dân hoặc Hội nghị đại biểu nhân dân tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố bầu. BTTND có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên. Nhiệm kỳ của BTTND ở xã, phường, thị trấn là hai năm...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2017.

Chia sẻ