TT-Huế đối thoại trực tuyến với dân về chính sách đất đai

Thứ Sáu, 11/07/2014, 11:26:52

NDĐT- Ngày 11-7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đối thoại trực tuyến với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh với chủ đề “Cơ chế, chính sách và thực thi pháp luật về đất đai.

TT-Huế đối thoại trực tuyến với dân về chính sách đất đai

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành trả trực tuyến tại buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và quyền lợi, nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Trên cơ sở Luật Đất đai năm 2013 và năm Nghị định quy định chi tiết các nội dung của Luật, UBND tỉnh đang khẩn trương tổ chức xây dựng các văn phản quy phạm phát luật triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 phù hợp tình hình, điều kiện thực tế trên dịa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế và kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về đất đai ở các cấp để bảo đảm quản lý chặt chẽ, hiệu quả và từng bước đáp ứng nhu cầu giao dịch dân sự của người sử dụng đất.

Trên tinh thần trao đổi, cầu thị và hết sức trách nhiệm, Ban tổ chức nhận được hơn 100 câu hỏi liên quan đến chính sách đất đai được quy định trong Luật Đất đai; chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với nhà thuộc diện giải tỏa; danh mục dự án hỗ trợ đầu tư; những ưu đãi đầu tư mới sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đối với nhà đầu tư; giải pháp cho người bị cấp trùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; những vấn đề liên quan đến cấp giấy sử quyền sử dụng đối với đất nông nghiệp; đền bù giải tỏa đất mở rộng Quốc lộ 1A; giải pháp của tỉnh để Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống…

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, sau năm kỳ tổ chức đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã thu hút sự chú ý và quan tâm của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Buổi đối thoại trực tuyến lần này với chủ đề “Cơ chế, chính sách và thực thi pháp luật về đất đai” nhằm thông tin tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, chính sách mới về đất đai của trung ương và của tỉnh đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dựng đất; chính sách hỗ trợ đền bù giải tỏa, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; công tác quản lý quy hoạch, đô thị, xây dựng, thu hút đầu tư… của cá nhân, tổ chức, góp phần tạo sự đồng thuận, dân chủ, minh bạch trong thực thi các chính sách về đất đai. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, tỉnh tiếp tục có nhiều chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để thu hút đầu tư.

Thông qua cuộc đối thoại trực tuyến nhằm tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật mới về đất đai đến các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; qua đó tiếp thu những ý kiến góp ý, giải đáp những chính sách, quy định pháp luật về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013 nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng đất, góp phần minh bạch trong thực thi các chính sách về đất đai. Đây cũng là hoạt động góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

CÔNG HẬU