Trả lời bạn đọc

Thứ Sáu, 06/06/2014, 20:03:11
 Font Size:     |        Print

Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết:

1- Cách xác định thời điểm người lao động được hưởng lương hưu?

(Nguyễn Xuân An, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh)

2- Nhiệm vụ của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản?

(Quang Hà, xã Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh) 3- Điều kiện sản xuất, kinh doanh phương tiện và hành nghề thiết kế về phòng cháy và chữa cháy?

(Trần Hoài Nam, xã Duy Nhất, Vũ Thư, Thái Bình) Trả lời: 1- Công văn số 1683/BHXH-CSXH, ngày 20-05-2014, của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn cách xác định thời điểm hưởng lương hưu như sau: Trường hợp nghỉ hưu trước ngày 1-12-2012 thì thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện theo quy định khi nghỉ việc được tính từ tháng liền kề sau tháng cơ quan, đơn vị, NLĐ nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho tổ chức BHXH. Trường hợp nghỉ hưu từ ngày 1-12-2012 trở đi thì xác định như sau: Đối với NLĐ đang đóng BHXH bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm hưởng lương hưu ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi NLĐ đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Đối với NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm do NLĐ ghi trong đơn đề nghị khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định...

2- Theo Thông tư 16/2014/TT-BTNMT, ngày 14-4-2014, của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thì Hội đồng đấu giá được thành lập để giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép. Hội đồng đấu giá có các nhiệm vụ cụ thể sau: Thông qua quy chế đấu giá, nội quy phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Cơ quan thường trực dự thảo; quyết nghị số tiền đặt trước, bước giá cho phiên đấu giá; tổ chức, điều hành phiên đấu giá; xác nhận kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xử lý các vi phạm xảy ra trong phiên đấu giá, giám sát phiên đấu giá; xử lý các tố cáo, khiếu nại trong quá trình thực hiện phiên đấu giá...

3- Theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA, ngày 12-3-2014 của Bộ Công an quy định: Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm sau khi sản xuất; cá nhân kinh doanh phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; cá nhân trực tiếp sản xuất ngoài việc đáp ứng điều kiện phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy còn phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực sản xuất. Đối với tổ chức, cá nhân hành nghề thiết kế về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Chủ nhiệm thiết kế, giám đốc hoặc phó giám đốc phải có đủ năng lực thiết kế xây dựng theo quy định hoặc có trình độ đại học thuộc chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy; cá nhân trực tiếp thiết kế phải có trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ thiết kế đảm nhiệm.

BAN BẠN ĐỌC