Bạn đọc hỏi và kiến nghị

Ngành văn hóa có giải pháp gì nhằm chấn chỉnh hoạt động lễ hội còn lộn xộn?

Chủ Nhật, 09/03/2014, 15:18:53
 Font Size:     |        Print

Hỏi: Ðề nghị Báo Nhân Dân cho biết:
1- Ngành văn hóa có giải pháp gì nhằm chấn chỉnh hoạt động lễ hội còn lộn xộn như hiện nay?
2- Các hành vi bị cấm trong khám bệnh, chữa bệnh?
3- Những trường hợp nào không được hành nghề công chứng?
4- Quy định mới về quỹ bảo hiểm xe cơ giới?
5- Yêu cầu việc niêm yết công khai thủ tục hành chính?

Trả lời:

1- Ngày 21-2-2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 395 gửi Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố yêu cầu tổ chức thực hiện gấp một số nội dung sau: Thực hiện nghiêm Công điện số 179/CÐ-TTg, ngày 10-2-2014, của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ "tổ chức lễ hội theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và nếp sống văn minh tại các khu du lịch, lễ hội; xây dựng và tuyên truyền văn hóa lễ hội, văn hóa tín ngưỡng. Thực hiện nghiêm việc không sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức lễ hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hành tiết kiệm. Lãnh đạo, cán bộ, công chức không sử dụng giờ hành chính và xe công đi lễ hội... Thực hiện nghiêm các văn bản quy định về quản lý, sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng. Kiểm tra, xử lý hiện tượng tiêu cực, đưa các hộ kinh doanh trong khu vực I di tích, đổi tiền lẻ, bán đồ mã, trò chơi có thưởng, treo bán thực phẩm tươi sống, xem bói, ăn xin... ra khỏi khu vực lễ hội. Yêu cầu tháo dỡ các loại đèn lồng không rõ nguồn gốc xuất xứ, in bằng chữ nước ngoài không phù hợp bản sắc văn hóa Việt Nam trang trí tại các di tích, lễ hội và khu dân cư.

2- Theo Ðiều 6, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, các hành vi bị cấm trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh. Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu. Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hoạt động. Người hành nghề bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ bác sĩ đông y, y sĩ đông y, lương y và người có bài thuốc gia truyền. Áp dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chưa được công nhận, sử dụng thuốc chưa được phép lưu hành trong khám bệnh, chữa bệnh... Cán bộ, công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước. Ðưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh.

3- Theo Thông tư số 01/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp, thì từ ngày 1-3-2014, người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được đăng ký tập sự hành nghề công chứng: Ðang là cán bộ, công chức, viên chức (trừ viên chức làm việc tại Phòng công chứng), sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án về tội phạm do cố ý; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cán bộ, công chức, viên chức bị buộc thôi việc; người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Ðoàn luật sư, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư.

4- Ngày 20-12-2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 214/2013/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NÐ-CP ngày 16-9-2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Quy định về Quỹ bảo hiểm xe cơ giới như sau: "Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm để đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới" (Nghị định số 103/2008/NÐ-CP quy định trích tối thiểu 2%). Khoản 9, Ðiều 20 quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm như sau: "Trích 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới" (Nghị định số 103/2008/NÐ-CP quy định trích tối thiểu 2%). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-2-2014.

5- Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 7-2-2014 của Bộ Tư pháp quy định về yêu cầu việc niêm yết công khai thủ tục hành chính: Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính phải được tổ chức thực hiện kịp thời, bảo đảm thủ tục hành chính được niêm yết đúng ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành; không niêm yết các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thủ tục hành chính và bộ phận tạo thành thủ tục hành chính theo Quyết định công bố, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức nhà nước. Trong trường hợp các thủ tục hành chính được niêm yết công khai có mẫu đơn, mẫu tờ khai thì các mẫu đơn, mẫu tờ khai phải được đính kèm ngay sau thủ tục hành chính; bản giấy thủ tục hành chính được niêm yết công khai phải bảo đảm không bị hư hỏng, rách nát, hoen ố.

BAN BẠN ÐỌC

Chia sẻ