Chính sách mới

Mục tiêu của Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020

Thứ Ba, 04/03/2014, 20:07:19
 Font Size:     |        Print
 

Kéo cáp ngầm 110kV đưa điện ra đảo Phú Quốc. Ảnh: HỮU NGUYÊN

Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dâncho biết mục tiêu của Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 đến 2020? LÒ VĂN PÁO (Yên Bái)

Trả lời: Ngày 8-11-2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2081/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 đến 2020. Theo đó, mục tiêu của Chương trình này như sau: Mục tiêu tổng quát:Tạo động lực cho các chương trình mục tiêu về xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực nông thôn, miền núi, góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển trong vùng và giữa các các vùng một cách bền vững, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mục tiêu cụ thể: Cung cấp điện từ lưới điện quốc gia cho khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo; cùng với việc cung cấp điện từ nguồn năng lượng mới và tái tạo, thực hiện mục tiêu đến năm 2015, về cơ bản các xã trên toàn quốc có điện đưa đến trung tâm xã, đến năm 2020, hầu hết số hộ dân nông thôn có điện, với 57 xã, khoảng 12.140 thôn, bản, khoảng 1.288.900 hộ dân được cấp điện. Giai đoạn 2013 đến 2015, có 40 xã, khoảng 2.500 thôn, bản, khoảng 140.800 hộ dân được cấp điện. Giai đoạn 2016 đến 2020, có 17 xã, khoảng 9.640 thôn, bản, khoảng 1.126.800 hộ dân được cấp điện từ lưới điện quốc gia và khoảng 21.300 hộ dân được cấp điện từ nguồn điện ngoài lưới điện quốc gia.

BAN BẠN ĐỌC

Chia sẻ