Trả lời bạn đọc

Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết: 1- Cách xác định thời điểm người lao động được hưởng lương hưu? (Nguyễn Xuân An, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) 2- Nhiệm vụ của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản? (Quang Hà, xã Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh) 3- Điều kiện sản xuất, kinh doanh phương tiện và hành nghề thiết kế về phòng cháy và chữa cháy? (06/06/2014)

TIN BÀI KHÁC

Ðiều kiện xét nâng ngạch không qua thi?

  29/09/2013
Hỏi: Ðiều kiện xét nâng ngạch không qua thi?* Danh mục dịch vụ bưu chính công ích? * Công khai thông tin về người nộp thuế? * Việc khai thác và sơ chế tổ chim yến? * Chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu? 

Những đối tượng được miễn học phí

  21/09/2013
Hỏi: Ðề nghị Báo Nhân Dân cho biết những đối tượng nào được miễn học phí? CÔNG VINH (Hà Nội) 

Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế

  15/09/2013
Hỏi: Ðề nghị Báo Nhân Dân cho biết nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế? NGUYỄN HỒNG TÂM (Hà Nội) 

Ðối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong thống kê?

  15/09/2013
Hỏi: Ðối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong thống kê?* Chế độ đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ?  *Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?  * Ðối tượng học sinh nào được hỗ trợ gạo?  * Mức phạt vi phạm trong nhập khẩu phương tiện đo lường? 

Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thống kê

  14/09/2013
Hỏi: Ðề nghị Báo Nhân Dân cho biết thẩm quyền xử phạt của Thanh tra và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thống kê? NGUYỄN HỒNG TÂM (Hà Nội) 

Xử lý về tội trốn thuế?

  08/09/2013
Hỏi: Về tội trốn thuế? * Trường hợp nào được gia hạn nộp thuế? * Việc tăng diện tích in cảnh báo sức khoẻ trên bao bì thuốc lá? * Quy định về tài sản, thu nhập phải kê khai? * Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ? 

Hồ sơ kiến nghị khởi tố và giao nhận hồ sơ do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

  07/09/2013
Hỏi: Ðề nghị Báo Nhân Dân cho biết Hồ sơ kiến nghị khởi tố và việc giao nhận hồ sơ do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố? (HỒNG TÂM, Hà Nội) 

Trường hợp hưởng hai chế độ mất sức lao động và thương tật

  01/09/2013
Hỏi: Chú tôi là thương binh loại A, hạng 2/8. Hiện nay, chú tôi đang hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động. Vậy, ngoài chế độ trợ cấp mất sức lao động, chú tôi có được hưởng trợ cấp thương binh không? VĨNH NGUYÊN (Bình Phước) 

Ðiều kiện, tiêu chuẩn để được nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức?

  01/09/2013
Hỏi: Ðiều kiện, tiêu chuẩn để được nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức? * Tiêu chuẩn của chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ? * Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp? * Việc bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng tại các cơ sở giáo dục mầm non? * Ðiều kiện đối với nhân viên điểm bưu điện - văn hóa xã? 

Hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm?

  31/08/2013
Hỏi: Ðề nghị quý báo cho biết, hồ sơ đăng ký xác nhận quảng cáo thực phẩm gồm những nội dung cụ thể như thế nào? HÀ THU VÂN (TP Hồ Chí Minh) 

Tín dụng đối với hộ cận nghèo

  25/08/2013
Hỏi: Ðề nghị Báo Nhân Dân cho biết trách nhiệm của các cơ quan về tín dụng đối với hộ cận nghèo? NGUYỄN HỒNG TÂM (Hà Nội) 

Nguyên tắc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp?

  25/08/2013
Hỏi: Nguyên tắc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp? * Ðiều kiện hoạt động của điểm truy nhập in-tơ-nét công cộng? * Tài sản không được kê biên trong hoạt động thi hành án dân sự? * Trường hợp khuyết tật nào được hưởng trợ cấp? * Giá bán lẻ điện tại những nơi chưa có lưới điện quốc gia?