Hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ Tư, 11/07/2018, 03:17:55

Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), hiện nước ta có gần 600 nghìn DNNVV, chiếm khoảng 97,5% tổng số doanh nghiệp (DN) đang hoạt động thực tế.

Tuy nhiên, số DN quy mô vừa chỉ chiếm 1,6%, còn lại là DN quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Tổng số vốn đăng ký của các DNNVV đạt xấp xỉ 121 tỷ USD, chiếm 30% tổng số vốn đăng ký của các DN. Hằng năm, các DNNVV đóng góp khoảng 40% GDP; 30% số tiền nộp ngân sách nhà nước, 33% giá trị sản lượng công nghiệp, 30% giá trị hàng hóa xuất khẩu và tạo ra gần 60% việc làm...

Tuy nhiên, DNNVV được đầu tư ít hơn so với DN nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn và trên doanh thu của các DNNVV thấp hơn hẳn so với các đơn vị thuộc hai khu vực nói trên; vì thế đương nhiên thu nhập bình quân của người lao động cũng thấp hơn. Các DN này có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, năng lực quản trị kinh doanh hạn chế, chiến lược, ngành nghề sản xuất kinh doanh, thương hiệu thiếu ổn định; dẫn đến năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nhìn chung còn thấp... Thực tế thời gian qua, rất nhiều DN được thành lập mới nhưng cũng có không ít DN giải thể, phá sản, trong số này có nhiều DNNVV.

Nhận thức rõ vai trò, tiềm năng phát triển cũng như khó khăn của khối DNNVV, thời gian qua, Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả để khối DN này phát triển mạnh mẽ. Luật Hỗ trợ DNNVV đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 1-1-2018. Để đưa Luật đi vào cuộc sống, thiết thực hỗ trợ DNNVV phát triển hiệu quả, thực chất, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, cả nước có 1 triệu DN hoạt động, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang đề ra nhiều định hướng, giải pháp lớn và đồng bộ.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thực hiện tốt các công việc, theo đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV; xây dựng và ban hành trong năm 2018 các thông tư quy định về tổ chức hoạt động hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV. Bộ Tài chính chủ trì, nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập DN.

Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung và chuỗi phân phối sản phẩm; xây dựng và ban hành trong năm 2018 các thông tư: hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trợ giúp đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ tư vấn cho DNNVV; quy định chi tiết một số nội dung của chế độ kế toán đơn giản cho DN siêu nhỏ, trình Chính phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn chính sách hỗ trợ DNNVV nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của DN. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư hướng dẫn các địa phương bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho DN trong năm 2018.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động nghiên cứu, xây dựng các chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý cho DNNVV; phối hợp Bộ Tài chính hướng dẫn, triển khai chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan căn cứ điều kiện quỹ đất thực tế tại địa phương, chủ trì trình HĐND cấp tỉnh quyết định bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp cho DNNVV, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho DNNVV.

Khẩn trương triển khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV là giải pháp thiết thực hỗ trợ kịp thời DNNVV.

HỒNG QUÂN