Tìm hướng phát triển nông sản bền vững

Thứ Ba, 05/06/2018, 19:29:33

Ngày 5-6, tại Hà Nội, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2018 (ViEF 2018) chuyên đề nông nghiệp, là sự kiện mở màn chuỗi sáu diễn đàn chuyên đề trong khuôn khổ ViEF 2018.

Các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp đã thảo luận, bàn bạc, nêu giải pháp để giải quyết bài toán mở rộng thị trường cho nông sản, ứng dụng công nghệ đáp ứng các yêu cầu của thị trường, minh bạch quy trình sản xuất, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và bảo đảm chất lượng sản phẩm. Những kết quả từ diễn đàn này sẽ được tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tại ViEF 2018 phiên toàn thể vào tháng 12 tới.

PV