Sớm đưa nhà máy chế biến mủ cao su ở Kon Tum trở lại hoạt động

Thứ Sáu, 12/01/2018, 09:31:25

NDĐT - Sáng 12-11, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã có buổi làm việc đối thoại trực tiếp với Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại An Phú Thịnh (Công ty có nhà máy chế biến mủ cao su tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum bị đình chỉ hoạt động vận hành thử nghiệm do liên quan đến việc đơn vị chưa được cấp phép xả thải vào nguồn nước và chưa có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường ).

Sớm đưa nhà máy chế biến mủ cao su ở Kon Tum trở lại hoạt động

Nhà máy chế biến mủ cao su An Phú Thịnh tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum.

Tại buổi đối thoại, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum đã chỉ ra những sai sót của nhà máy chế biến mủ cao su An Phú Thịnh như, mặc dù đã tổ chức vận hành thử dây chuyền chế biến mủ tạp nhưng chưa nộp hồ sơ xin cấp phép xả thải về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

Đối với việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án, nhà máy chế biến mủ cao su An Phú Thịnh chỉ mới vận hành hệ thống mủ tạp, chưa vận hành hệ thống chế biến mủ nước nên không đủ cơ sở để đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý chất thải theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Cụ thể: lượng chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải, khí thải phát sinh chỉ mới được tính cho dây chuyền mủ tạp, chưa đánh giá được khả năng đáp ứng của công trình xử lý chất thải cho dây chuyền mủ nước...

Với các lý do như trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum chưa thể tiếp nhận hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nhà máy chế biến mủ cao su An Phú Thịnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum giao các phòng, các đơn vị trực thuộc tiếp tục hướng dẫn nhà máy sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan, đồng thời công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại An Phú Thịnh kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum xây dựng lộ trình thực hiện xử lý nước thải đạt loại A và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại nhà máy để nhà máy đi vào hoạt động chính thức.

Trước đó, như thông tin Nhân Dân điện tử đã đưa, ngày 5-1, UBND tỉnh Kon Tum đã có Thông báo số 05-TB-UBND yêu cầu Công ty TNHH sản xuất dịch vụ, thương mại An Phú Thịnh Kon Tum dừng ngay các hoạt động vận hành thử nghiệm nhà máy chế biến mủ cao su APT của công ty này tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy. Đồng thời, yêu cầu công ty khắc phục tồn tại, hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật về môi trường, tài nguyên nước; dừng xả thải ra môi trường; không đưa nhà máy vào hoạt động, sản xuất khi chưa được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Sa Thầy, UBND xã Sa Nhơn theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của công ty.

Đại diện nhà máy chế biến mủ cao su An Phú Thịnh phát biểu tại buổi đối thoại.

* Nhà máy chế biến mủ cao su gây ô nhiễm vẫn hoạt động ở Kon Tum

ĐINH SỸ TẠO