Hiện đại hóa nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

Thứ Ba, 05/12/2017, 20:30:05
 Font Size:     |        Print

Công nghệ thông tin có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Chính vì vậy, hệ thống thông tin hiện đại sẽ quyết định hiệu quả triển khai chính sách BHTG, từ đó bảo vệ người gửi tiền và đóng góp vào sự ổn định tài chính quốc gia.

Với việc hoàn thành Dự án Hiện đại hóa hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS) và đưa vào hoạt động, BHTG Việt Nam xây dựng hệ thống tập trung và tích hợp các quy trình nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, góp phần từng bước hiện đại hóa các chức năng nghiệp vụ theo quy định của Luật BHTG và phù hợp “Các nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả” của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) và Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng.

Là một trong ba tổ chức thụ hưởng của dự án FSMIMS do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) và BHTG Việt Nam, BHTG Việt Nam đã xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông mới tiên tiến, hiện đại nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và tiếp cận với các thông lệ tiên tiến thế giới. Thông qua đó, tăng cường lợi ích đối với các tổ chức tham gia BHTG và người gửi tiền.

Hiện nay, BHTG Việt Nam đang thực hiện chia sẻ thông tin với NHNN theo Thông tư 34/2016-TT/NHNN quy định về việc cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTG Việt Nam. Hệ thống mới đã xây dựng và đưa vào hoạt động cơ chế truyền nhận thông tin giữa NHNN, CIC và BHTG Việt Nam. Với sự phát triển này, các thông tin từ tổ chức tham gia BHTG và NHNN sẽ được chia sẻ với BHTG Việt Nam kịp thời và chính xác nhất; đồng thời, giảm thiểu được lượng thông tin mà tổ chức tham gia BHTG phải gửi trực tiếp cho BHTG Việt Nam. Ngoài ra, dựa trên các kinh nghiệm quốc tế từ các tổ chức BHTG tiên tiến thế giới và sự tư vấn của Học viện Nghiên cứu Nomura (Nhật Bản), hệ thống mới của BHTG Việt Nam đã được xây dựng, bổ sung một số chức năng có thể áp dụng trong tương lai để tăng cường hiệu quả hoạt động và bảo vệ người gửi tiền, bao gồm: Tính quỹ mục tiêu, tính tỷ lệ phí, xác nhận hệ thống, xếp hạng tổ chức tham gia BHTG.

Hệ thống quy trình nghiệp vụ mới được vận hành, BHTG Việt Nam có thể tính và thu phí BHTG chính xác; chủ động theo dõi, đôn đốc tình hình nộp phí của các tổ chức tham gia BHTG cũng như giảm thiểu thời gian và nguồn lực trong việc kiểm tra tại chỗ. Hệ thống mới thể hiện ưu điểm vượt trội khi BHTG Việt Nam được phép khai thác trực tiếp các thông tin về tiền gửi được bảo hiểm từ các tổ chức tham gia BHTG thông qua hệ thống của NHNN. Từ đó, có thể hỗ trợ tích cực NHNN khi xảy ra chi trả, bảo đảm việc chi trả chính xác, kịp thời cho người gửi tiền, nâng cao lòng tin của người gửi tiền vào hệ thống tài chính quốc gia.

Khi khai thác trực tiếp trên kho dữ liệu của NHNN, các thông tin về tổ chức tham gia BHTG thông qua hệ thống mới, BHTG Việt Nam có thể đi sâu phân tích, đánh giá tình hình tài chính, mức độ rủi ro của các tổ chức này. Thông qua việc thay đổi phương pháp từ giám sát tuân thủ sang giám sát tuân thủ kết hợp giám sát trên cơ sở rủi ro, BHTG Việt Nam dễ dàng phát hiện từ xa những sai phạm của các tổ chức tham gia BHTG, từ đó đưa ra cảnh báo sớm đối với các tổ chức đó, góp phần ngăn chặn sự đổ vỡ của hệ thống ngân hàng.

PHƯƠNG ĐÔNG

Chia sẻ