Bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại Hapro

Thứ Hai, 04/12/2017, 20:24:51
 Font Size:     |        Print

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) với hình thức kết hợp vừa bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Hapro hiện là 2.200 tỷ đồng với 220 triệu cổ phần, mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phần. Về cơ cấu vốn điều lệ, Nhà nước không nắm giữ cổ phần; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp một triệu 74 nghìn cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 75 triệu 926 nghìn cổ phần, chiếm 34,51% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 143 triệu cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ. Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu là 12.800 đồng/cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng theo quy định và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ, đồng thời làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước khi không bán hết cổ phần theo phương án đã phê duyệt,...

PV

Chia sẻ