Kiểm tra kết quả xử lý sau thanh tra Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam

Thứ Hai, 04/12/2017, 20:09:35
 Font Size:     |        Print

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về xử lý phản ánh của báo chí phản ánh các sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam và các đơn vị thành viên trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2011, đã được Thanh tra Chính phủ kết luận tại Kết luận thanh tra số 2341/KL-TTCP ngày 2-10-2014 và việc xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, tổng hợp kết quả xử lý sau thanh tra theo Kết luận thanh tra số 2341/KL-TTCP ngày 2-10-2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-2-2018. Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-7-2018 việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đất đai tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong thời gian từ năm 2012 đến 2017. Thủ tướng giao Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-1-2018 kết quả điều tra, xử lý các sai phạm có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại một số đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam do Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

PV

Chia sẻ