Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chủ Nhật, 03/12/2017, 19:16:54
 Font Size:     |        Print

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp (DN) thuộc diện cổ phần hóa (CPH) nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2-2-2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2016-2020.

Khẩn trương triển khai CPH, thoái vốn tại các DN và các công việc liên quan theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10-7-2017 về phê duyệt danh mục DNNN hoàn thành CPH theo từng năm giai đoạn 2017-2020 và Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17-8-2017 về phê duyệt danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.

Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần do mình quản lý yêu cầu DN khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch; niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Tăng cường vai trò giám sát đối với DN; cơ quan giám sát, DN cùng có trách nhiệm thực hiện công khai thông tin về hoạt động của DN…

Chia sẻ